Izjava o privatnosti - stipendiranje učenika u zanimanju mesar

ZA PROJEKT „Stipendiranja učenika u zanimanje mesar za školsku godinu 2024/2025“


Ova Izjava o privatnosti propisuje načela zaštite podatka u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679, (dalje u tekstu: GDPR), odnosi se na projekt pod nazivom „Stipendiranja učenika u zanimanje mesar za školsku godinu 2024/2025“ (dalje u tekstu: Projekt), koju Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu Tommy ili Društvo) kao Voditelj obrade u svrhu stipendiranja organizira za sve učenike srednjih škola na području Splitsko dalmatinske županije koji se obrazuju za zanimanje mesar. Projekt će se provoditi u razdoblju od 18. lipnja 2024.godine do 22. srpnja 2024.godine.

Ovu Izjavu o privatnosti za Projekt (dalje u tekstu: Izjava o privatnosti) smatramo sastavnim dijelom Politike privatnosti Društva, a pruža detaljnije informacije o zaštiti privatnosti u provođenju Projekt. Uvjeti i upute za podnošenje prijave kandidata za sudjelovanje u Projektu te ova Izjava o privatnosti dostupni su na stranicama Društvo Tommy.

Na ovom mjestu objaviti ćemo i sve promjene u našoj Izjavi o privatnosti.

1. Podaci o Voditelju obrade

Ime i kontakt podaci Voditelja obrade podataka:

Voditelj obrade je Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split, OIB: 00278260010.

Kontakt Službenika za zaštitu podataka je: zastita-podataka@tommy.hr

Web stranica Društva: Društvo Tommy.

2. Podaci koje obrađujemo, u koju svrhu i na koji rok

VAŽNA NAPOMENA – s obzirom na interes maloljetnika prilikom korištenja usluga informacijskog društva – pojedinaca mlađih od 16 godina, a u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (nadalje: Zakon), KLJUČNO je da maloljetnici sami NE ŠALJU SVOJE OSOBNE PODATKE, već da odluku o prijavi prepuste svojim roditeljima/starateljima. Društvo će sve prijave za koje postoji indicija da su ih poslali maloljetnici bez odobrenja roditelja/skrbnika, odmah, u skladu sa Zakonom, uništiti na siguran način te takva prijava neće biti uzeta u razmatranje.

Tijekom provođenja Projekta kandidati sukladno Uvjetima za podnošenje prijave, sami ili uz odobrenje roditelja/skrbnika u slučaju da su mlađi od 16 godina, šalju sljedeće osobne podatke:

Za prijavu putem obrasca na web stranici obrađuju se sljedeći podaci:

  • Ime i prezime kandidata, mjesto i datum rođenja, kontakt broj, koji razred upisuje u školskoj godini 2024/2025.godini i to u svrhu određivanja identiteta i broja prijavljenih kandidata, daljnje komunikacije s kandidatima i potreba razredbenog postupka za dodjelu stipendije.

U postupku obrade natječajne dokumentacije obrađuju se sljedeći podaci:

  • Ime i prezime roditelja/skrbnika te potpis kao podnositelja prijave,

  • Ime i prezime, mjesto i datum rođenja, OIB, adresa i mjesto stanovanja, kontakt broj kandidata, smjer – zanimanje, IBAN tekućeg ili žiro računa,

  • Preslika osobne iskaznice – ime i prezime, datum rođenja, OIB i adresa stanovanja kandidata – SAVJETUJEMO da kod slanja svi ostali osobni podaci budu zacrnjeni!!!

  • Potvrda o upisu u 1. razred srednje škole - ime i prezime kandidata, OIB, mjesto i datum rođenja, ime, prezime i potpis odgovorne osobe,

  • Mišljenje razrednog vijeća – ime i prezime kandidata, OIB, mjesto i datum rođenja, imena roditelja, redni put pohađanja razreda, opći uspjeh, mišljenje o kandidatu – motivacija na praktičnoj nastavi, urednost i redovitost pohađanja nastave, odnos prema nastavnicima i kolegama, te ime, prezime i potpis odgovorne osobe,

  • Potvrda škole o neponavljanju razreda – ime i prezime, OIB, mjesto i datum rođenja, ime, prezime i potpis odgovorne osobe,

  • Potvrda o uredno obavljenoj stručnoj praksi tijekom prethodne školske godine – ime i prezime kandidata, mjesto i datum rođenja, praksa uredno obavljena (DA/NE), ime, prezime i potpis odgovorne osobe,

  • Svjedodžba stipendirane godine - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, ime i prezime roditelja, redni put pohađanja razreda, opći uspjeh, datum izdavanja i potpis odgovorne osobe.

Svi podaci kandidata biti će obrađeni u svrhu razredbenog postupka i odluke o dodjeli stipendije. Svi podaci kandidata koji nisu dostavili cjelovitu dokumentaciju i/ili nisu dobili stipendiju biti će uništeni na siguran način u roku od 14 dana po donošenju odluke o stipendiji.

Tijekom procesa potpisivanja ugovora i dodjeli stipendije obrađujemo sljedeće osobne podatke:

- Ugovor o stipendiji – ime, prezime, OIB, IBAN i potpis stipendista, u svrhu zaključenja ugovora o stipendiji

- Solemnizirana mjenica - ime i prezime, te potpis roditelja/skrbnika kao podnositelja prijave, OIB, adresa stanovanja, iznos tražbine, ime i prezime, OIB, adresa stanovanja jamca platca, podaci o tvrtki, adresa, OIB, ime, prezime i potpis javnog bilježnika, u svrhu zaključenja ugovora o stipendiji

Osobni podaci kandidata koji su odabrani za dodjelu stipendije i njihovih roditelja/skrbnika, biti će obrađivani do potpisa ugovora o stipendiji. Nakon potpisa ugovora o stipendiji, navedene potvrde i dokumentistipendista čuvati će se do tri godine nakon prestanka važenja ugovora o stipendiranju. Obrada osobnih podataka stipendista koji će nakon završetka školovanja i istekom roka stipendiranja potpisati ugovor o radu regulirana je “Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka”.

Kandidati se mogu u svakom trenutku povući iz sudjelovanja u Projektu, a to mogu učiniti podnošenjem zahtjeva za isključenje putem e-maila ljudski.resursi@tommy.hr nakon čega se njihov zahtjev neće više razmatrati, dokumentacija će se odmah uništiti na siguran način.

3. Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka i izvršitelji obrade

Voditelj obrade primjenjuje adekvatne tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite osobnih podataka. Izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali i provjerili te ih obvezali ugovorom o zaštiti podataka prema članku 28. GDPR-a. S obzirom da u postupku obrađujemo osobne podatke maloljetnika, primjenjujemo dodatne mjere zaštite osobnih podataka, a kako bismo osigurali potrebnu razinu njihove zaštite. 

4. Kolačići

Na Internet stranicama Društva koristimo internet kolačiće (Cookies) kako bismo posjet našoj stranici učinili što jednostavnijim te omogućili korištenje određenih funkcija. Korisnik može vlastiti pretraživač prilagoditi tako da se naši internet kolačići ne arhiviraju na njegovom uređaju. Više o kolačićima u Politika kolačića dostupna na stranicama Društva.

5. Prava ispitanika

Ispitanicima omogućavamo korištenje svih prava koja im garantira Opća EU uredba o zaštiti podataka.

Prava ispitanika su:

- Pravo na pristup informacijama,

- Pravo na ispravak,

- Pravo na brisanje, tzv. „pravo na zaborav“,

- Pravo na ograničenje obrade,

- Pravo na prenosivost podataka.

Napominjemo da prava nisu apsolutna te da se, ovisno o kontekstu, neka prava u nekim situacijama ne mogu primijeniti na sve osobne podatke. O tome ćemo Vas u takvim slučajevima primjereno informirati.

Više informacija o pravima ispitanika i kako ih koristiti možete pronaći u našoj Politici privatnosti dostupnoj na stranicama Društva. Dodatno, ispitanici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP): Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel:+385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr.

6. Završne odredbe

Društvo Tommy d.o.o. brine o vašim potrebama i vašim osobnim podacima i stalo nam je do vašeg mišljenja. Slobodno nam se možete obratiti na našoj adresi Domovinskog rata 93, 21000 Split ili putem e-mail adrese Službenika za zaštitu podataka: zastita-podataka@tommy.hr.

U Splitu 18.06.2024.godine