Tommy - Dućan na dlanu!

Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti - dopuna 2

Privremena dopuna općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy odnosi se na ostvarivanje prava na trostruke bodove prilikom kupnje u određenim prodavaonicama Tommy


1. Uvodne odredbe

Ova privremena dopuna Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy odnosni se na reguliranje pogodnosti pod nazivom „Osvojite trostruke bodove kupnjom u određenim prodavaonicama Tommy“ (dalje u tekstu: Trostruki bodovi), koju društvo Tommy d.o.o., Ulica Domovinskog rata 93, Split, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu Tommy ili Društvo) organizira za sve registrirane članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy (dalje u tekstu: Član), koji će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova u određenim prodavaonicama Društva ostvariti pravo na trostruke nagradne bodove na Tommy kartici vjernosti (dalje u tekstu: Kartica), a sve kako je regulirano ovom privremenom dopunom Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy (dalje u tekstu: Privremena dopuna Općih uvjeta).

 

Ova Privremena dopuna Općih uvjeta je sastavni dio Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Društva (dalje u tekstu: Opći uvjeti), te se na istu primjenjuju sve odredbe Općih uvjeta koje nisu u suprotnosti s odredbama Privremene dopune Općih uvjeta.

 

Privremena dopuna Općih uvjeta i Opći uvjeti dostupni su na službenim stranicama Društva https://www.tommy.hr/ .

 

Pojedini pojmovi u smislu ove Privremene dopune Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

  • Prodajna mjesta – Prodajna mjesta Društva u kojima obavljanjem kupnje proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova Članovi ostvaruju pravo na trostruki iznos nagradnih bodova u skladu s odredbama ove Privremene dopune Općih uvjeta, a čiji popis Prodajnih mjesta s adresama se nalazi na sljedećoj poveznici ;
  • Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy – Opći uvjeti koji reguliraju način registracije i pogodnosti korištenja programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy te su objavljeni na stranicama Društva https://www.tommy.hr/  ;
  • Članovi – Kupci Društva, odnosno registrirani članovi programa nagrađivanja vjernosti Tommy koji posjeduju digitalnu ili fizičku Karticu sukladno odredbama Općih uvjeta, a obavljati će kupnju u Prodajnim mjestima.

2. Pravila za ostvarivanje pogodnosti Trostruki bodovi

Za vrijeme važenja ove Privremene dopune Općih uvjeta Članovi će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova na Prodajnim mjestima čiji se popis nalazi na poveznici ostvariti pravo na trostruki iznos nagradnih bodova.

 

Dakle, Članovi će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje nagradnih bodova na Prodajnim mjestima za vrijeme važenja ove Privremene dopune Općih uvjeta umjesto dosadašnjeg 1 nagradnog boda za svaki potrošeni 1 euro (7,53 kn), ostvariti 3 nagradna boda za svaki potrošeni 1 euro (7,53 kn).

 

Pravila za prikupljanje nagradnih bodova određena Općim uvjetima u ostalim prodavaonicama, odnosno prodajnim mjestima koji se ne nalaze na popisu Prodajnih mjesta ostaju neizmijenjena, odnosno u ostalim prodavaonicama Članovi će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje nagradnih bodova za svaki potrošeni 1 euro (7,53 kn) ostvariti pravo na 1 nagradni bod.

 

„Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ dostupni su na stranicama Društva https://www.tommy.hr/opci-uvjeti-programa-nagradivanja-vjernosti, a propisuju način registracije i pravilno korištenje programa nagrađivanja vjernosti Tommy, način prikupljanja i korištenja bodova, ostvarivanje prava na popust, odgovornosti, način prestanka članstva u programu i dr. te ostaju na snazi neizmijenjeni za sve članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy, osim u dijelu ostvarivanja trostrukog iznosa nagradnih bodova kupnjom proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje nagradnih bodova na Prodajnim mjestima za vrijeme važenja ove Privremene dopune Općih uvjeta.


3. Završne odredbe

U svrhu provođenja pogodnosti Trostruki bodovi Društvo neće prikupljati niti obrađivati dodatne podatke Članova. Tommy prema Članovima ima sve odgovornosti koje proizlaze iz „Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy“, a nakon što se Član uredno registrira.

 

Ove Privremene dopune Općih uvjeta važeće su od 26. lipnja 2023. pa do obavijesti o prestanku važenja istih od strane Društva Tommy.

 

Društvo se obvezuje obavijest o prestanku važenja ovih Privremenih dopuna Općih uvjeta objaviti na internetskim stranicama Društva http://www.tommy.hr/program-vjernosti. Protekom roka od 14 dana od dana objave obavijesti na internetskim stranicama Društva smatra se kako je ova Privremena dopuna Općih uvjeta prestala važiti.

U Splitu 26. lipnja 2023. godine

 

Verzija 1.00


Fiksni tečaj konverzije1 € =7,53450 kn