Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci online prodeje Tommy

Toto prohlášení předepisuje zásady ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen: GDPR) a zákonem o uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (N.N.42/2018).Online prodejní systém Tommy je prodejní program, který společnost Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dále jen: Tommy nebo společnost) jakožto správce osobních údajů organizuje pro své registrované uživatele. Toto prohlášení je nedílnou součástí Zásad ochrany osobních údajů společnosti a vztahuje se na online prodej společnosti popsaný ve „všeobecných podmínkách využívání online prodejního systému Tommy“ platných od 2. listopadu 2021.

Na tomto místě také zveřejníme veškeré změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Online prodejním systémem Tommy (dále jako: online prodej Tommy) společnost umožňuje všem uživatelům registraci prostřednictvím webových stránek www.tommy.hr nebo prostřednictvím mobilní aplikace Tommy (dále jako: mobilní aplikace Tommy) a rychlé, jednoduché i bezpečné online nakupování.

Společnost zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů a zákazníků pro potřeby online prodejního systému společnosti, za účelem správy systému a plnění smluvních povinností. Společnost jako správce online prodejního systému Tommy zpracovává osobní údaje, které od registrovaného uživatele získala při registraci (prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilní aplikace Tommy), a údaje, které na základě souhlasu o registrovaném uživateli shromáždila v průběhu jeho využívání online prodejního systému společnosti.

1. Jméno a kontaktní údaje správce údajů

Správcem je společnost Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je: zastita-podataka@tommy.hr

Webová stránka společnosti: www.tommy.hr

2. Údaje, které zpracováváme a za jakým účelem

Při registraci do online prodejního systému Tommy jsou v souladu s ustanoveními „všeobecných podmínek využívání online prodejního systému Tommy“ (dále jen: všeobecné podmínky) shromažďovány následující povinné údaje: :

Fyzické osoby:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • doručovací adresa,

Pro situace, kdy zákazník požaduje vystavení faktury R-1, jsou shromažďovány následující údaje o živnosti/společnosti:

 • jméno a příjmení vlastníka živnosti (název společnosti),
 • adresa,
 • PSČ,
 • město,
 • stát,
 • OIB (osobní identifikační číslo) živnosti/společnosti.

Výše uvedené povinné údaje fyzických osob jsou shromažďovány pro tyto účely: jméno a příjmení, adresa, datum narození – za účelem identifikace uživatele, doručování objednávek na adresu bydliště a dodatečné kontroly nezletilých z důvodu práva využívat online prodejní systém Tommy; pohlaví – z důvodu způsobu oslovování; datum narození slouží také k vytváření skupin podle věku za účelem realizace dalších slevových programů a akcí přizpůsobených určité věkové skupině (např.: dodatečné slevy pro důchodce; akční programy pro studenty apod.); e-mailová adresa a telefonní číslo slouží pro účely kontaktování registrovaných uživatelů v případě nedostatečných údajů uvedených v objednávce nebo nemožnosti dodání některých produktů uvedených v objednávce, zasílání oznámení o přijetí objednávky, přijetí platby a dalších upozornění ohledně průběhu objednání, platby a dodání zboží.

Uvedené povinné údaje právnických osob jsou shromažďovány pro následující účely: jméno a příjmení vlastníka živnosti / název společnosti, adresa, PSČ, město, stát, OIB (osobní identifikační číslo) vlastníka živnosti nebo společnosti za účelem vystavení faktury R1.

Uvedené údaje fyzických a právnických osob jsou shromažďovány na základě smluvního vztahu který vyplývá z přijetí všeobecných podmínek. Při registraci do online prodejního systému společnosti je každému uživateli vytvořen uživatelský účet, který je chráněn heslem. Uživatelský účet je základem registrace uživatele a zahrnuje veškeré údaje související s uživatelským jménem. Registrovaní uživatelé přistupují k uživatelskému účtu výhradně pomocí internetového prohlížeče na adrese společnosti www.tommy.hr nebo prostřednictvím mobilní aplikace Tommy. Po vstupu do uživatelského účtu registrovaný uživatel samostatně spravuje osobní uživatelský účet. Osobní údaje zadané při neúspěšném pokusu o registraci, například pokud uživatel neakceptoval všeobecné podmínky, jsou uloženy v systému po dobu 7 (sedmi) dnů, aby uživatel mohl dokončit registraci, po uplynutí této doby jsou bezpečným způsobem nenávratně smazány.

V případech, kdy doručení zboží zákazníkovi zajišťuje doručovatel, musí mít doručovatel za účelem splnění smluvní povinnosti – služby přístup ke konkrétním osobním údajům zákazníka. Společnost poskytne doručovateli následující kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, adresa, mobilní telefon za účelem kontaktu při doručování, číslo objednávky a účet. Společnost a doručovatel jsou při výkonu svých registrovaných činností/aktivit ve smyslu ochrany osobních údajů nezávislými správci.

3. Správa uživatelského účtu

Registrovaný uživatel samostatně edituje svůj uživatelský účet, má možnost prohlížet historii objednávek, zobrazit si dřívější nebo zrušené objednávky, prohlížet akční produkty, oblíbené produkty, pokud si to přeje, má k dispozici možnost uložení platební karty, a pokud je členem věrnostního programu, může si prohlédnout stav nasbíraných i využitých bodů.

Společnost bude všem registrovaným uživatelům prostřednictvím e-mailu zasílat novinky a upozornění ohledně týdenních akcí, přičemž reklamní sdělení prostřednictvím elektronických bulletinů/newsletterů bude zasílat pouze těm registrovaným uživatelům, kteří si v systému zvolili/zapnuli možnost jejich odběru.

Tyto nabízené doplňkové možnosti umožňují společnosti včas informovat své věrné zákazníky o možných akcích a nabídkách, které budou přizpůsobené jejich zájmům s cílem zvýšit spokojenost zákazníka.

Nečiníme žádná rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování osobních údajů, které se vás týkají (článek 22, odst. 1 GDPR), budeme analyzovat pouze neosobní údaje – souhrnně podle pohlaví a věkových skupin, typů nakupovaných produktů, doby nakupování. Data analyzujeme za účelem vyhodnocení účinnosti reklamních sdělení, které skupiny produktů jsou nejčastěji nakupovány, kdy a jak často. Dalším kritériem segmentace je místo nákupu. Na základě těchto faktorů určujeme budoucí sortiment zboží a na základě nákupních zvyklostí určujeme, v jakém čase a pro které produktové skupiny byste měli dostávat novinky a akční nabídky. Budeme analyzovat pouze neosobní údaje.

4. Technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů

Správce uplatňuje adekvátní technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů a samotného zpracování. Kromě ochrany operačního prostředí využíváme také metody šifrování komunikačního kanálu prostřednictvím protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Správce pro účely zpracování osobních údajů využívá zpracovatele v oblasti informačních technologií, přičemž se jedná o renomované chorvatské společnosti s mnohaletými zkušenostmi v této oblasti. Zpracovatele jsme pečlivě vybrali a prověřili a zavázali je smlouvou o ochraně osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

Vaše údaje nevynášíme mimo Evropský hospodářský prostor. Výjimkou mohou být žádosti Národního dozorového úřadu (AZOP) a/nebo soudní a/nebo vyšetřovací žádosti.

Registrovaní uživatelé, kteří si sami deaktivovali svůj uživatelský účet nebo v souladu s ustanoveními čl. 5 všeobecných podmínek trvale přišli o právo na přístup ke svému uživatelskému účtu v online prodejním systému společnosti, jsou označováni za neaktivní uživatele. V okamžiku, kdy se registrovaný uživatel stane neaktivním, ztrácí veškerá přístupová práva ke svému uživatelskému účtu v online prodejním systému společnosti a společnost mu přestane prostřednictvím e-mailu zasílat reklamní sdělení, informace o akcích apod. Osobní údaje neaktivních registrovaných uživatelů jsou anonymizovány a uchovávány v souladu s předepsanými zákonnými lhůtami, po uplynutí lhůt vztahujících se k povinnosti uchovávat údaje jsou údaje bezpečným způsobem vymazány.

5. Cookies

Na webových stránkách společnosti používáme soubory cookie, abychom co nejvíce zjednodušili návštěvu svých webových stránek a umožnili používání některých funkcí.

Uživatel si může přizpůsobit svůj prohlížeč tak, aby se na jeho zařízení neukládaly naše cookies, ale v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Více o cookies v sekci „Zásady používání souborů cookie“ na www.tommy.hr.

6. Práva respondentů

Respondentům umožňujeme využívat všechna práva garantovaná GDPR. Práva respondentů jsou:

 • právo na přístup k informacím,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz, tzv. „právo být zapomenut“,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo na podání stížnosti,
 • právo vznést námitku proti rozhodnutím založeným výhradně na automatizovaném zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že práva nejsou absolutní a že v závislosti na kontextu, základu zpracování nebo neexistenci nelze některá práva a v některých situacích uplatnit. V takových případech vás o tom budeme informovat a registrovaní uživatelé se mohou se všemi dotazy obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: zastita-podataka@tommy.hr

Respondenti mohou svá práva uplatnit:

 • osobně na adrese společnosti: Domovinskog rata 93, 21000 Split,
 • odesláním žádosti poštou na naši adresu, adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů,
 • e-mailem zaslaným na adresu: zastita-podataka@tommy.hr

Upozornění – při podání žádosti je vyžadována identifikace žadatele.

 • Pokud nám zasíláte žádost dopisem, přiložte prosím čitelnou kopii platného občanského průkazu,
 • v případě osobní návštěvy si s sebou přineste platný doklad totožnosti.

Dále mají respondenti právo podat stížnost k dozorovému orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (AZOP): Selska cesta 130, 10000 Záhřeb, tel.: +385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr

7. Závěrečná ustanovení

Společnost se stará o vaše potřeby i osobní údaje a záleží nám na vašem názoru. Můžete nás kontaktovat na naší adrese Domovinskog rata 93, 21000 Split nebo prostřednictvím e-mailové adresy pověřence pro ochranu osobních údajů: zastita-podataka@tommy.hr

Ve Splitu dne 2. listopadu 2021