Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ONLINE PRODEJE

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Článek 1.

1.1. Společnost TOMMY d.o.o. se sídlem ve Splitu, Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dále jen: společnost) je provozovatelem služby online prodejního systému Tommy. Online prodejní systém společnosti je dostupný na webových stránkách společnosti www.tommy.hr a prostřednictvím mobilní aplikace Tommy. Mobilní aplikace Tommy (dále jako: mobilní aplikace Tommy) je bezplatná a lze ji stáhnout a nainstalovat na zařízeních s operačním systémem Android i iOS. Cílem této služby je umožnit zákazníkům registraci do online prodejního systému společnosti a online nákup sortimentu zboží společnosti.

1.2. Tyto Všeobecné podmínky využívání služby online prodeje společnosti (dále jen: všeobecné podmínky) upravují práva a povinnosti společnosti a registrovaného uživatele, jakož i řádný způsob využívání online prodejního systému společnosti.

1.3. Online prodejní systém společnosti pro nakupování po internetu nabízí svým zákazníkům dva způsoby doručení zakoupeného zboží, a to prostřednictvím doplňkových služeb:

 • služba „Vyzvedni“ která zákazníkům umožňuje vyzvednout si zboží, které zakoupili prostřednictvím internetu, na vybrané prodejně (dále jako: Vyzvedni),
 • služba „Doručení“ která zákazníkům umožňuje doručit zboží zakoupené prostřednictvím internetu na zvolenou adresu (dále jako: Doručení).

1.4. Možnost nákupu zboží ze sortimentu společnosti je dostupná všem registrovaným uživatelům, kteří vstupují na webové stránky společnosti www.tommy.hr, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Tommy za podmínek stanovených těmito všeobecnými podmínkami. Zboží ze sortimentu v rámci internetového prodeje společnosti zahrnuje veškeré produkty, které se v době objednávky nacházejí v nabídce online prodejny Tommy.

1.5. Termíny použité v těchto všeobecných podmínkách, které mají rodový význam, jsou používány neutrálně a vztahují se k mužskému i ženskému rodu.

1.6. Přístupová dokumentace pro registraci uživatele i komunikace jsou/probíhají primárně v chorvatštině.

1.7. Registrovaný uživatel je fyzická osoba, která má zřízený uživatelský účet pro služby online prodeje společnosti (dále jako: registrovaný uživatel).

1.8. Registrovaným uživatelem může být pouze plnoletá fyzická osoba s bydlištěm v Chorvatské republice.

1.9. Zákazník je registrovaný uživatel který objednává a platí zboží společnosti prostřednictvím online prodejního systému společnosti (dále jako: zákazník). Status zákazníka může získat pouze registrovaný uživatel, který jej získává okamžikem potvrzení objednávky.

1.10. Registrovaný uživatel je povinen se seznámit s těmito všeobecnými podmínkami, jakož i dalšími dokumenty, na které se všeobecné podmínky odvolávají. Platné všeobecné podmínky, jakož i dokumenty, na které se odvolávají, jsou veřejně dostupné na webových stránkách společnosti www.tommy.hr. Společnost si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto všeobecných podmínek, o čemž budou registrovaní uživatelé informováni zveřejněním na uvedené webové stránce.

1.11. Pokud budete po zveřejnění změněných všeobecných podmínek nadále používat prohlížeč webových stránek online prodejního systému společnosti, respektive mobilní aplikace Tommy, má se za to, že s novými všeobecnými podmínkami společnosti souhlasíte. Společnost nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající ze změn obsahu internetového prohlížeče ani za škody způsobené registrovaným uživatelům, zákazníkům nebo třetím osobám vlivem takovýchto změn.

1.12. Automatický e-mail je e-mailová zpráva, která je automaticky generována systémem a kterou registrovaný uživatel nebo zákazník obdrží na e-mail, jenž byl použit k registraci do online prodejního systému společnosti, v případech, jako jsou změny údajů, potvrzení objednávky a podobně (dále jako: automatický e-mail), a to bez ohledu na to, zda registrovaný uživatel do systému vstupuje prostřednictvím internetového prohlížeče, nebo mobilní aplikace. Vezměte prosím na vědomí, že automatický e-mail generuje stroj a že odpovědi na tuto adresu NEBUDOU přečteny.

1.13. Doručení/převzetí zboží e definováno jako okamžik, kdy si zákazník objednané zboží převezme ve vybrané prodejně, respektive okamžik, kdy je zákazníkovi objednané zboží doručeno a předáno na zvolené adrese (dále jen: doručení nebo převzetí).

OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁDNÉ VYUŽÍVÁNÍ ONLINE PRODEJNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI TOMMY:

Článek 2.

2.1. Těmito všeobecnými podmínkami se stanovují obchodní podmínky a řádné využívání online prodejního systému společnosti v procesu registrace, objednávání, platby, dodání, převzetí a reklamace zboží, přičemž jsou definovány prostřednictvím následujících fází:

 • registrace uživatele,
 • objednávka zboží,
 • platba za objednané zboží,
 • doručení zboží,
 • převzetí,
 • vrácení/reklamace.

Registrace uživatele

2.2.1 Služby online prodejního systému společnosti mohou využívat pouze registrovaní uživatelé. Aby se uživatel mohl zaregistrovat do online prodejního systému společnosti, je nutné mít osobní e-mailovou adresu a postupovat podle pokynů k registraci na stránkách společnosti. Registrace uživatele je nezbytným předpokladem pro uzavření kupní smlouvy.

2.2.2 Registrovat se a využívat služby online prodejního systému společnosti mohou pouze fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm v Chorvatské republice. Úplnou registrací osoba získává status registrovaného uživatele.

2.2.3 Úplná registrace uživatele do online prodejního systému společnosti je možná pouze za podmínky, že se uživatel seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a v plném rozsahu je odsouhlasil a že se seznámil i s prohlášením o ochraně osobních údajů. Registrací do online prodejního systému společnosti uživatel potvrzuje, že v plném rozsahu přijímá všeobecné podmínky a že se seznámil s prohlášením o ochraně osobních údajů.

2.2.4 Uživatelé, kteří při registraci neodsouhlasili a nezaškrtli možnost, že souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami, a možnost, že se seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů, nemohou dokončit registraci do online prodejního systému společnosti.

2.2.5 Povinnými údaji pro registraci uživatele jsou: jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, telefonní číslo, e-mailová adresa.

2.2.6 E-mailová adresa a číslo mobilního telefonu uvedené registrovaným uživatelem při registraci nesmí být přiřazeny k žádnému jinému účtu.

2.2.7 Vícenásobné registrace nejsou povoleny.

2.2.8 Povinné údaje, které uživatel zadává při registraci do online prodejního systému společnosti, budou napříště využívány jako komunikační kanál mezi společností a registrovaným uživatelem, a to e-mail a/nebo telefonní číslo, respektive SMS – textová zpráva.

2.2.9 Registrací do online prodejního systému společnosti je registrovanému uživateli vytvořen uživatelský účet, který je chráněn heslem. Uživatelský účet je základem registrace a zahrnuje veškeré údaje související s uživatelským jménem registrovaného uživatele. K uživatelskému účtu se přistupuje výhradně pomocí internetového prohlížeče webových stránek společnosti na adrese www.tommy.hr nebo prostřednictvím mobilní aplikace Tommy.
Registrovaný uživatel má tyto možnosti: správa uživatelského účtu a nastavení, které souvisí se změnami uživatelských údajů, jimiž jsou: změna e-mailové adresy, čísla mobilního telefonu, výběru pobočky k vyzvednutí objednávky. Registrovaný uživatel má v rámci svého uživatelského účtu možnost zobrazit stav aktuálních objednávek, stav platby, možnost zobrazit historii objednávek, seznam akčních produktů, oblíbené produkty, pokud si to přeje, má k dispozici možnost uložení platební karty, a pokud je členem věrnostního programu, může si prohlédnout stav nasbíraných bodů a jejich použití.

2.2.10 Registrovaný uživatel edituje a používá osobní uživatelský účet, používá ho a editaci provádí samostatně, dobrovolně se rozhoduje, zda se v systému přihlásí k odběru reklamních sdělení prostřednictvím elektronických bulletinů/newsletterů. Společnost bude všem registrovaným uživatelům prostřednictvím e-mailu zasílat novinky a upozornění ohledně týdenních akcí, přičemž reklamní sdělení prostřednictvím elektronických bulletinů/newsletterů bude zasílat pouze těm registrovaným uživatelům, kteří si v systému zvolili/zapnuli možnost jejich odběru.

2.2.11 Registrovaný uživatel zodpovídá za správnost a úplnost údajů zadaných při registraci a nákupu. Dojde-li k jakékoli změně přístupových údajů zadaných při registraci nebo nákupu, je registrovaný uživatel povinen neprodleně aktualizovat uživatelský účet v rámci online prodejního systému společnosti.

2.2.12 Po registraci, resp. aktivaci uživatelského účtu nebo změně údajů v rámci uživatelského účtu (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, heslo atd.) obdrží registrovaný uživatel od společnosti automatický e-mail s potvrzením aktivace, resp. provedené změny. Automatický e-mail s potvrzením je odeslán v momentě aktivace nebo provedené změny.

2.2.13 Registrovaný uživatel je povinen uchovávat uživatelské heslo v tajnosti. Veškeré úkony provedené v souvislosti s přístupovými údaji jsou považovány za úkony registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel musí při registraci uvést správné údaje a aktualizovat svůj uživatelský účet; změnit své heslo, pokud bylo zneužito nebo má podezření na jeho zneužití; využívat službu v souladu s platnými předpisy.

2.2.14 Jakákoli interakce mezi registrovaným uživatelem a společností, která probíhá prostřednictvím uživatelského účtu nebo e-mailu, je připisována registrovanému uživateli. To platí i pro situace, kdy prostřednictvím uživatelského účtu registrovaného uživatele jednaly třetí osoby, nebo situace, kdy třetí osoby měly přístup k uživatelskému účtu vinou registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel je povinen neprodleně informovat společnost o neoprávněném použití svého uživatelského účtu a změnit heslo pro přístup ke svému uživatelskému účtu, pokud existuje podezření, že jeho uživatelský účet a/nebo e-mail využívá třetí strana.

Objednání zboží

2.3.1 Zboží se objednává elektronicky. Před zahájením objednávky je nutné, aby si registrovaný uživatel v systému zvolil způsob doručení zboží a doručovací adresu, a to výběrem služby, kterou chce využít, tedy zda chce využít službu Vyzvedni, nebo Doručení.

2.3.2 Kliknutím na ikonu „Přidat do košíku“ nebo „Přidat“ se vybrané zboží vloží do nákupního košíku. Zboží se považuje za objednané okamžikem, kdy registrovaný uživatel projde celým nákupním procesem.

2.3.3 Okamžikem potvrzení objednávky registrovaný uživatel získává status zákazníka.

2.3.4 Zákazník plně zodpovídá za správnost všech údajů zadaných při nákupu zboží.

2.3.5 Online prodejní systém společnosti poskytuje zákazníkovi i registrovanému uživateli možnosti, jako jsou:

 • nabídka sortimentu,,
 • vyhledávání zboží,
 • přehled akčního zboží,,
 • přehled oblíbených produktů,
 • odeslání objednávky,
 • přehled dřívějších objednávek,
 • storno objednávek,,
 • úprava údajů v rámci uživatelského účtu.

2.3.6 Po vytvoření a potvrzení objednávky registrovaný uživatel obdrží automatický e-mail s potvrzením o přijetí objednávky společností. Automatický e-mail je registrovanému uživateli odeslán v okamžiku potvrzení objednávky.

2.3.7 Zákazník v objednávce uvede způsob převzetí, vybere si jednu z nabízených služeb: „Vyzvedni“, nebo „Doručení“.

2.3.8 Společnost se zavazuje dodat veškeré objednané zboží, které je v okamžiku dodávky skladem na prodejně, kde si registrovaný zákazník objednávku vyzvedne, respektive doručit veškeré zboží objednané zákazníkem, které je v okamžiku dodávky skladem na prodejně, ze které je objednané zboží doručováno. V případě, že prodejna, v níž má být objednávka převzata nebo ze které je zboží expedováno, nemá objednaný produkt skladem, společnost o této skutečnosti informuje zákazníka telefonicky nebo písemně. Všechny ostatní objednané produkty budou zákazníkovi doručeny.

2.3.9 Ceny produktů jsou uvedené v národní měně Chorvatské republiky, a to včetně DPH. Hodnota zboží je stanovena dle cen platných v den objednávky, a to bez ohledu na zvolený termín vyzvednutí, resp. datum doručení zboží na zvolenou adresu.

2.3.10 Společnost si vyhrazuje právo nevykonat objednávku v případě podezření na zneužití.

2.3.11 Obrázky produktů na stránce online prodejny Tommy jsou ilustrativního charakteru a obrázek, který zboží ilustruje na webu nebo v mobilní aplikaci, nemusí zcela odpovídat skutečnému vzhledu a obsahu zboží. V případě nesouladu mezi produktem zobrazeným na obrázku a dodaným produktem se zákazník nemůže odvolávat na materiální nedostatky produktu.

2.3.12 Společnost ve svém online prodejním systému zveřejní správné a aktuální informace, avšak nepřebírá zodpovědnost za jejich správnost a úplnost.

2.3.13 Nakupovat je možné pouze v množství přiměřeném pro domácnost.

2.3.14 V závislosti na rozhodnutí společnosti akční prodej zboží prostřednictvím online prodejního systému společnosti může, ale nemusí být stejný jako na prodejnách, respektive v rámci běžného prodejního kanálu.

Platba za zboží

2.4.1 Zákazník se zavazuje uhradit objednané zboží společnosti jedním ze způsobu uvedených na stránce společnosti, a to: online nebo při vyzvednutí na prodejně společnosti (hotově či kartou). Výjimkou je využití služby Doručení, není možná platba v hotovosti, platba probíhá výhradně online. Faktura za zakoupené zboží je vystavena společně s dodávkou zboží.

2.4.2 Zákazník může prostřednictvím online prodejního systému společnosti požádat o vystavení faktury R1. Ustanovení těchto podmínek, která upravují vystavování a doručování faktur, platí shodně i pro faktury R1.

Odhadované variabilní náklady

2.5.1 Cena na objednávce je náš odhad, kolik bude vaše objednávka stát v den převzetí, resp. doručení vaší objednávky. Může se stát, že se částka na vaší faktuře bude mírně lišit od částky, která se vám zobrazí s celkovými odhadovanými variabilními náklady na objednávce a potvrzení vaší objednávky v online prodejním systému společnosti.

2.5.2 Konečná částka se může lišit od částky uvedené ve vaší objednávce: Odhadované variabilní náklady na zboží jsou cena za zboží, jako jsou sýry, salámy či ovoce a zelenina, které se účtuje podle hmotnosti, nikoli po kusech. Příklad: cena zobrazená u konkrétního salámu může platit pro hmotnost 200 gramů, avšak zákazníkovi dodáme vybraný salám, který se může lišit hmotností. Odchylky hmotnosti jsou minimální, to znamená, že můžete dostat o pár gramů více nebo méně, přičemž cena bude stanovena podle přesné hmotnosti, která vám byla doručena.

Doručení objednávky/zboží prostřednictvím služby „Doručení“

2.6.1 Při využití služby „Doručení“ nelze platit hotově, platbu lze provést pouze online.

2.6.2 Objednávky uskutečněné v rámci služby „Doručení“, realizuje společnost prostřednictvím svých doručovatelů nebo partnerských doručovatelů.

2.6.3V případech, kdy dodávku uskutečňují partnerští doručovatelé (dále jen: doručovatel), tento doručovatel v plném rozsahu zodpovídá za doručení objednávky od okamžiku převzetí do okamžiku doručení na adresu zákazníka. Doručovatel zodpovídá za veškeré škody způsobené nesprávným a nevhodným doručením (nevhodná manipulace, nevhodný transportní obal, nevhodný teplotní režim apod.), jakož i v případě, kdy nedojde k doručení zboží zákazníkovi, ať už částečně, nebo v plném rozsahu, což nevylučuje další eventuálně uplatnitelná ustanovení obsažená v tomto článku.

2.6.4 Objednávky, u kterých byla zvolena služba Doručení, jsou doručovány v dodacích lhůtách uvedených v procesu dokončení objednávky:

 • objednávky, které dorazí do 6:00 hodin, je možné doručit nejdříve od 9:00 téhož dne, pokud jsou volné termíny,
 • objednávky přijaté do 13:00 je možné doručit nejdříve v 17:00 téhož dne,
 • objednávky přijaté po 13:00 lze doručit nejdříve následující pracovní den.

2.6.5 V případě, že je hodnota objednávky uskutečněné prostřednictvím služby Doručení nižší než 55,00 €, si společnost účtuje dodatečné náklady na dopravu podle ceníku zveřejněného na webových stránkách společnosti. Cena dopravy je jasně uvedena při výběru termínu dodání.

2.6.6 Objednané zboží bude uspořádáno tak, aby běžnou manipulací při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození.

2.6.7 Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, viditelná poškození neprodleně nahlásit a poškozené zboží odmítnout převzít.

2.6.8 Při převzetí objednávky je doručovatel povinen zboží prohlédnout a eventuální viditelná poškození ihned nahlásit a poškozené zboží odmítnout převzít.

2.6.9 V případě platby kartou je zákazníkovi zaslán automatický e-mail s potvrzením o stavu karetní transakce, tj. potvrzení, že transakce byla provedena nebo že na účtu není dostatek prostředků k dokončení transakce.

2.6.10 Po provedení platby a převzetí doručené objednávky je zákazníkovi předána tištěná faktura. Zákazník má kromě běžné faktury možnost požádat o vystavení faktury R-1, přičemž v aplikaci musí uvést následující údaje o živnosti/právnické osobě: jméno a příjmení vlastníka živnosti a název živnosti, resp. obchodní společnosti, název společnosti, adresa, PSČ, město, stát a OIB (osobní identifikační číslo) živnosti (vlastníka) / společnosti. Prostřednictvím e-mailu je zákazníkovi zaslán automatický e-mail s potvrzením o uskutečněné dodávce zboží společností.

2.6.11 Objednávku může převzít zákazník nebo třetí osoba dle pokynů zákazníka na základě QR kódu, který zákazník obdržel k dané objednávce.

2.6.12 Objednávku obsahující alkohol, tabákové a podobné výrobky, jejichž prodej nezletilým osobám je zakázán, může převzít pouze dospělá osoba. V opačném případě nese zákazník odpovědnost za eventuální důsledky vyplývající z takového převzetí.

2.6.13 V případě, že zákazník nepřevezme zboží v okamžiku doručení nebo jej bez závažného důvodu odmítne převzít, vyhrazuje si společnost právo požadovat náhradu nákladů na manipulaci a dopravu, jakož i náhradu za zboží podléhající rychlé zkáze zahrnuté v objednávce.

Převzetí objednávky/zboží prostřednictvím služby „Vyzvedni“

2.7.1 Objednávky provedené prostřednictvím služby Vyzvedni je možné převzít na místě uvedeném v objednávce, a to každý pracovní den, v sobotu a neděli během otevírací doby prodejny, ve které má být objednávka převzata.

2.7.2 Objednávky, pro které byla vybrána služba Vyzvedni, jsou dodávány v dodacích lhůtách uvedených v procesu dokončení objednávky:

 • objednávky přijaté do 7:00 je možné vyzvednout od 9:00 téhož dne,
 • objednávky přijaté do 17:00 lze vyzvednout téhož dne nejpozději 1 hodinu před koncem otevírací doby prodejny,
 • objednávky přijaté po 17:00 je možné vyzvednout následující pracovní den.

2.7.3 Zákazník je povinen zboží před jeho převzetím zkontrolovat a eventuální viditelná poškození neprodleně nahlásit a poškozené zboží odmítnout převzít.

2.7.4 V případě platby kartou je zákazníkovi zaslán automatický e-mail s potvrzením o stavu karetní transakce, tj. potvrzení, že transakce byla provedena nebo že na účtu není dostatek prostředků k dokončení transakce, přičemž faktura je doručena při dodání objednávky.

2.7.5 Po převzetí a zaplacení převzaté objednávky je zákazníkovi předána tištěná faktura/účtenka. Zákazník má kromě běžné faktury možnost požádat o vystavení faktury R-1, přičemž v aplikaci musí uvést následující údaje o živnosti/právnické osobě: jméno a příjmení vlastníka živnosti a název živnosti, resp. obchodní společnosti, název společnosti, adresa, PSČ, město, stát a OIB (osobní identifikační číslo) živnosti (vlastníka) / společnosti. Prostřednictvím e-mailu je zákazníkovi zaslán automatický e-mail s potvrzením o uskutečněné dodávce zboží společností. Automatický e-mail s potvrzením je zákazníkovi odeslán v okamžiku dokončení transakce při doručení.

2.7.6 Objednávku může převzít zákazník nebo třetí osoba dle pokynů zákazníka na základě QR kódu, který zákazník obdržel k dané objednávce.

2.7.7 Objednávku obsahující alkohol, tabákové a podobné výrobky, jejichž prodej nezletilým osobám je zakázán, může převzít pouze dospělá osoba. V opačném případě nese zákazník odpovědnost za eventuální důsledky vyplývající z takového převzetí.

2.7.8 V případě, že zákazník nepřevezme zboží v okamžiku doručení nebo jej bez závažného důvodu odmítne převzít, vyhrazuje si společnost právo požadovat náhradu nákladů na manipulaci a dopravu, jakož i náhradu za zboží podléhající rychlé zkáze zahrnuté v objednávce.

Reklamace, vrácení a stížnosti

2.8.1 Zákazník má právo na odůvodněnou stížnost a vrácení zboží v těchto případech:

 • jestliže společnost dodá zboží, které si zákazník neobjednal (například: nesprávný produkt);
 • pokud společnost dodá závadné zboží,

2.8.2 V případě, že chce zákazník z oprávněných důvodů zažádat o vrácení zboží, je povinen zaslat písemnou žádost e-mailem na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr. , běžnou poštou na adresu: Tommy d.o.o., Služba za upravljanje odnosa s kupcima, Domovinskog rata 93, 21 000 Split, Chorvatsko nebo vyplnit formulář ve kterékoliv prodejně Tommy. Veškeré stížnosti zákazníků na zboží nebo služby se podávají písemně na uvedené adresy.

2.8.3 Zákazník musí při podání stížnosti uvést osobní telefonní kontakt, číslo objednávky, číslo faktury a popsat, čeho se stížnost týká (např. v případě reklamace potravin doložte fotografie zboží).

2.8.4 Po obdržení stížnosti zašle společnost na e-mailovou adresu, ze které byla stížnost odeslána, automatický e-mail s potvrzením o přijetí stížnosti a o tom, že na podanou stížnost odpoví nejpozději ve lhůtě 15 dní ode dne přijetí, a to v souladu s čl. 10. zákona o ochraně spotřebitele (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

2.8.5 Pokud společnost shledá stížnost zákazníka oprávněnou, má zákazník právo na částečné vypovězení smlouvy (ve vztahu k produktu/produktům, na které byla stížnost uplatněna) a vrácení zaplacené částky nebo výměnu za správný či nepoškozený produkt, případně poukaz minimálně ve výši uhrazené částky, který bude moci zákazník uplatnit při dalším nákupu.

2.8.6 Společnost akceptuje vrácení poškozeného, vadného nebo nesprávného zboží, pokud bude zjištěno, že je stížnost zákazníka oprávněná a že zákazník neměl vliv na správnost, poškození nebo jakoukoli jinou vadu zboží. V případě oprávněné reklamace zákazníka hradí náklady na výměnu výrobku za nový v plné výši společnost.

2.8.7 Zákazník je povinen po převzetí zboží zkontrolovat čerstvé nebo rychle se kazící položky (zelenina, ovoce apod.), a pokud při kontrole zjistí, že jsou zdravotně závadné nebo mají změněné organoleptické vlastnosti (chuť, vůně, barva apod.) nebo že jsou nevhodné ke konzumaci, může je reklamovat do 24 hodin od okamžiku, kdy byly převzaty, resp. doručeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvé, snadno se kazící potraviny a potraviny s krátkou dobou trvanlivosti, společnost nemůže přijímat reklamace po uvedené lhůtě.

2.8.8 Zákazník nemá právo na vrácení zboží v následujících případech:

 • pokud uplynula doba trvanlivosti produktu a zákazník produkt převzal před uplynutím této doby,
 • pokud byl produkt otevřen a neuplynulo datum spotřeby, je funkční a zdravotně nezávadný.

2.8.9 Pokud společnost obdrží od koncového spotřebitele stížnost ohledně správnosti doručení nebo nedoručení objednávky, neprodleně ji přepošle na e-mailovou adresu doručovatele.

2.8.10 Doručovatel se zavazuje vrátit celou částku za produkt z objednávky, pokud byla objednávka naskenována a řádně převzata jeho pracovníkem, avšak objednávka nebo jednotlivé produkty nebyly zákazníkovi doručeny ani nebyly vráceny na místo odeslání, resp. převzetí objednávky od společnosti.

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY PŘED PŘEVZETÍM, RESP. DODÁNÍM):

Článek 3.

3.1. Zákazník má právo bez náhrady nákladů zrušit dokončenou objednávku, resp. objednávku, která dosud nebyla doručena, a to nejpozději 2 hodiny před plánovaným termínem převzetí, resp. doručení objednávky.

3.2. V případě zrušení objednávky společnost zašle zákazníkovi elektronickou poštou automatický e-mail s potvrzením stornované objednávky. Automatický e-mail s potvrzením je zákazníkovi odeslán v okamžiku stornování objednávky.

3.3. Pokud zákazník zaplatil za objednávku kartou, společnost vrátí zaplacenou částku v plné výši.

ODPOVĚDNOST:

Článek 4.

4.1. Služby poskytované online prodejním systémem společnosti nezahrnují náklady, které vám vzniknou při využívání počítačového vybavení a jiného elektronického vybavení (elektronických zařízení) a služeb pro přístup na naše webové stránky. Společnost nenese odpovědnost za náklady na telefon, datový přenos ani žádné jiné náklady, které mohou vzniknout při vytváření objednávky nebo při procházení/vyhledávání stránek a používání mobilní aplikace Tommy.

4.2. Kromě úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnost nepřebírá odpovědnost za škody (materiální či nemateriální) vzniklé v následujících situacích:

 • z důvodu odcizení a/nebo neoprávněného použití uživatelského účtu registrovaného uživatele,
 • z důvodu situace, kdy dočasně není možné využívat online prodejní systém společnosti,
 • v důsledku jednání nebo činnosti samotného registrovaného uživatele, což zahrnuje i jednání třetích osob, kterým registrovaný uživatel umožnil přístup k uživatelskému účtu.

4.3. Společnost nenese odpovědnost za správnost údajů uvedených při registraci uživatele a případné škody (materiální či nemateriální), které mohou na základě toho vzniknout.

4.4. Obsah webových stránek Tommy a mobilní aplikace Tommy je chráněn a společnost má výhradní právo k jeho používání. Za účelem jakéhokoli komerčního využití obsahu webových stránek společnosti jsou všichni zájemci povinni společnost předem kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: web-trgovina@tommy.hr nebo na bezplatné lince: 0800 0203.

4.5. Společnost se snaží poskytovat co nejlepší nabídku zboží a služeb, ale nemůže zaručit, že služby online prodeje budou odpovídat potřebám registrovaného uživatele.

4.6. Odpovědnost za materiální vady bude řešena v souladu se zákonem o závazkových vztazích (N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) a zákonem o ochraně spotřebitele (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

4.7. řístup na webové stránky společnosti (www.tommy.hr) a také přístup do mobilní aplikace Tommy může být někdy nedostupný z důvodu prací, údržby nebo zavádění nového obsahu a v případě nepředvídaných okolností, které se budeme snažit co nejdříve vyřešit.

4.8. V případě vyšší moci a/nebo jiných mimořádných situací dle posouzení společnosti a bez ohledu na to, zda pro tyto byl vyhlášen nouzový stav příslušnými orgány, existuje možnost zpomaleného poskytování služeb nebo jejich částečného, či dokonce úplného odmítnutí v kterékoliv fázi objednávky, resp. dodávky.Za těchto okolností se společnost může odchýlit od těchto všeobecných podmínek a poskytovat službu v rozsahu, který je pro ni v danou chvíli technicky, logisticky, sortimentně a operativně přijatelný, včetně práva (ale bez omezování se na něj) zcela nebo částečně znemožnit:

 • přístup do online prodejního systému společnosti,
 • přístup k objednávání zboží, jakož i
 • dodání již objednaného zboží.

4.9. Stránky společnosti zahrnují odkazy na jiné webové stránky, materiály na těchto stránkách jsou mimo kontrolu společnosti, registrovaní uživatelé / zákazníci na ně přistupují na vlastní nebezpečí a odpovědnost, a proto společnost nenese odpovědnost za obsah na těchto stránkách.

4.10. Část internetového prohlížeče stránek společnosti je určena pro inzerci, přičemž inzerenti odpovídají za to, že tyto materiály budou v souladu se zákonnými normami a pravidly. Společnost nenese odpovědnost za jakékoliv chyby a nesrovnalosti v marketingových materiálech.

4.11. Pokud kterákoli ze stran neuplatní svá práva podle všeobecných podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se nebo ztrátu stejných práv v budoucnu, stejně jako jakýchkoli jiných práv uvedených ve všeobecných podmínkách.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Článek 5.

5.1. Smlouva uzavřená mezi zákazníkem a společností za účelem prodeje zboží a služeb je jednorázovou kupní smlouvou, která se považuje za ukončenou v okamžiku, kdy společnost nebo doručovatel doručí zboží, a také platbou provedenou zákazníkem v případě, že není vypovězena.

5.2. Podle čl. 72. odst. 1. zákona o ochraně spotřebitele (N.N. 41/14, 110/15, 14/19) každou smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku (internetový obchod) může zákazník vypovědět bez udání důvodu do 14 dnů ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (vlastnící QR kód) převzala zboží, resp. ode dne, kdy bylo zboží zákazníkovi doručeno na zvolenou adresu. Zákazník nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy, ale je povinen ve stanovené lhůtě informovat společnost o svém rozhodnutí od smlouvy odstoupit.Žádost o odstoupení od smlouvy se podává prostřednictvím formuláře pro jednostranné odstoupení od smlouvy nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného jednoznačného prohlášení, kterým zákazník vyjadřuje vůli od smlouvy odstoupit a ve kterém zákazník uvede své jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, přičemž žádost doručí jedním z následujících způsobů: telefona, adresu elektroničke pošte) na jedan od sljedećih načina:

 • Doporučeným dopisem zaslaným poštou na adresu společnosti: Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21 000 Split, (do vlastních rukou / Služba za upravljanje odnosa sa kupcima),
 • e-mailem na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr.

5.3. V případě doručení žádosti o jednostranné odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na výše uvedenou adresu společnost neprodleně zašle zákazníkovi automatický e-mail s potvrzením o přijetí žádosti o jednostranné odstoupení od smlouvy.

5.4. Standardní formulář pro jednostranné odstoupení od smlouvy si zákazník může stáhnout na tomto odkaze. Jestliže zákazník od smlouvy jednostranně odstoupí, společnost mu neprodleně vrátí peníze, nejpozději však do 14 dnů ode dne přijetí žádosti o jednostranné odstoupení od smlouvy.

5.5. Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým zákazník provedl platbu. V případě, že zákazník souhlasí s jiným způsobem vrácení zaplacené částky, nehradí zákazník žádné náklady spojené s vrácením.

5.6. Společnost může vrátit peníze zákazníkovi až poté, co zákazník vrátí zboží, nebo poté, co předloží důkaz, že bylo zboží vráceno.

5.7. Zákazník musí společnosti vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byla odeslána žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy. Zákazník hradí přímé náklady na vrácení zboží prostřednictvím pošty nebo jiného distributora.

5.8. Odpovědnost zákazníka je podrobně stanovena vyhláškou o obsahu a formě oznámení o právu spotřebitele na jednostranné odstoupení od smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory (NN 72/14), která je k nahlédnutí na tomto odkaze. Zboží vrácené zákazníkem musí být v dobrém stavu, neotevřené, nepoužité a v původním obalu.
Bude-li vrácené zboží vadné, ve větší míře poškozené nebo bez částí a dokumentace a nebude-li doručeno v dodatečné lhůtě 8 dnů, má se za to, že zákazník nesplnil svou povinnost vrátit zboží, a v takovém případě není společnost povinna vrátit zaplacenou částku v plné výši, může však proběhnout posouzení ohledně snížení hodnoty zboží. Zákazník odpovídá za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím, s výjimkou takového, které bylo zapotřebí ke stanovení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

5.9. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy je každá strana povinna vrátit druhé straně vše, co na základě smlouvy obdržela, a to v souladu s ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

5.10. Zákazník nemá právo podat žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy v následujících situacích:

 • je-li předmětem smlouvy zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží, kterému rychle uplyne datum spotřeby (čerstvé potraviny, potraviny podléhající rychlé zkáze z mikrobiologického hlediska apod.),
 • je-li předmětem smlouvy zapečetěné zboží, které není vhodné vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud bylo rozpečetěno po převzetí,
 • ve všech ostatních případech uvedených v zákoně o ochraně spotřebitele.

5.11. Kompletní informace související s právem zákazníka na jednostranné odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v zákoně o ochraně spotřebitele (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

5.12. Společnost může bez zvláštního nebo předchozího upozornění vyloučit registrovaného uživatele z online prodejního systému společnosti v případě podezření, že registrovaný uživatel jedná v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami, nebo pokud je to nezbytné pro to, aby společnost dodržela smluvní či zákonné povinnosti, eventuálně v jiných případech uvedených v těchto všeobecných podmínkách.

5.13. V případě ukončení/zrušení online prodejního systému společnosti společnost informuje registrované uživatele prostřednictvím zveřejnění na oficiálních webových stránkách společnosti www.tommy.hr.

5.14. Registrovaný uživatel má právo deaktivovat svůj uživatelský účet a opustit online prodejní systém společnosti podáním písemné žádosti. Registrovaný uživatel může písemnou žádost zaslat e-mailem na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr (nebo poštou na adresu společnosti z čl. 1). Žádost o vyloučení z online prodejního systému společnosti musí být napsána čitelně a v žádosti musí být uvedeny údaje registrovaného uživatele: jméno a příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu.Po obdržení písemné žádosti bude uživatelský účet registrovaného uživatele deaktivován ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne obdržení písemné žádosti. Společnost uživateli prostřednictvím e-mailu zašle automatický e-mail s potvrzením o vymazání z online prodejního systému společnosti.

5.15. Za účelem udržování aktuální databáze registrovaných uživatelů má společnost právo vyloučit z programu každého registrovaného uživatele, který nejméně 1 rok nepoužívá svůj uživatelský účet v online prodejním systému společnosti.

5.16. Dnem deaktivace uživatelského účtu v online prodejním systému společnosti, okamžikem, kdy se registrovaný uživatel stane neaktivním, ztrácí veškerá přístupová práva ke svému uživatelskému účtu v online prodejním systému společnosti. Údaje neaktivních registrovaných uživatelů jsou anonymizovány a uchovávány v souladu s předepsanými zákonnými lhůtami, po uplynutí lhůt vztahujících se k povinnosti uchovávat údaje jsou údaje bezpečným způsobem vymazány.

SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Článek 6.

6.1. Společnost garantuje, že veškeré osobní údaje registrovaných uživatelů / zákazníků jsou využívány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění smluvních povinností v online prodejním systému společnosti. Společnost s osobními údaji shromážděnými při poskytování služeb online prodeje nakládá v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (2016/679/ES) a zákonem o uplatnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (NN 42/2018).

6.2. Společnost zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů / zákazníků pro potřeby online prodejního systému společnosti a za účelem správy online prodejního systému. Společnost jako správce online prodejního systému Tommy zpracovává osobní údaje, které od registrovaného uživatele získala při registraci (prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilní aplikace Tommy), a údaje, které o registrovaném uživateli / zákazníkovi shromáždila v průběhu jeho využívání online prodejního systému společnosti.

6.3. V případech, kdy doručení zboží zákazníkovi zajišťuje doručovatel, musí mít doručovatel za účelem splnění smluvní povinnosti – služby přístup ke konkrétním osobním údajům zákazníka. Společnost poskytne doručovateli následující kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, adresa, mobilní telefon za účelem kontaktu při doručování, číslo objednávky a účet. Společnost a doručovatel jsou při výkonu svých registrovaných činností/aktivit ve smyslu ochrany osobních údajů nezávislými správci.

6.4. Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci online prodejního systému Tommy (dále jako: prohlášení o ochraně osobních údajů) je k dispozici na webových stránkách společnosti - www.tommy.hr a poskytuje bližší informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje registrovaných uživatelů / zákazníků, o ochraně osobních údajů, o právech členů ve vztahu k jejich osobním údajům, o době uchovávání osobních údajů a další související informace. Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů nepředstavuje změnu těchto všeobecných podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Článek 7.

7.1. Veškeré změny a doplnění všeobecných podmínek zveřejní společnost na svých webových stránkách www.tommy.hr. Změny vstupují v platnost po uplynutí 14 dnů ode dne zveřejnění a považují se za odsouhlasené v plném rozsahu, pokud registrovaný uživatel po uplynutí uvedené lhůty nadále používá online prodejní systém společnosti.

7.2. Na základě zvláštní vyhlášky Evropské unie bude možné spory v rámci celé EU související s online nákupy od 15.02.2016 řešit prostřednictvím platformy ORS (anglicky ODR), k níž se dostanete pomocí odkazu https://ec.europa.eu/odr.

7.3. Na vše, co není upraveno těmito všeobecnými podmínkami, jsou uplatňována ustanovení zákona o závazkových vztazích a zákona o ochraně spotřebitele.

7.4. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním online prodejního systému společnosti se budou smluvní strany snažit řešit dohodou. Veškeré spory nebo žádosti, které mohou vzniknout v souvislosti s těmito všeobecnými podmínkami nebo v souvislosti s jejich implementací, jsou v kompetenci soudu ve Splitu, a to s uplatněním směrodatného chorvatského hmotného práva.

7.5. Všeobecné podmínky a pravidla platí od 2. listopadu 2021 a jsou platné do odvolání nebo změny ze strany společnosti.

Ve Splitu dne 2. listopadu 2021.