Izjava o privatnosti za program nagrađivanja vjernosti

Ova Izjava propisuje načela zaštite podatka u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679, (dalje u tekstu: GDPR), odnosi na „Program nagrađivanja vjernosti Tommy“ (dalje u tekstu: Program vjernosti), specijalizirani program koje Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu Tommy ili Društvo), kao Voditelj obrade osobnih podataka organizira za Članove Programa, a koji je dostupan na adresi www.tommy.hr/program-vjernosti. Ova izjava je sastavni dio Politike privatnosti Društva, a pruža detaljnije informacije o zaštiti privatnosti u Programu nagrađivanja vjernosti.

Na ovom mjestu objaviti ćemo i sve promjene u našoj Izjavi o privatnosti.

Programom vjernosti Društvo omogućuje svim korisnicima registraciju i učlanjivanje te ostvarenje raznih pogodnosti koje Društvo nudi kroz Program vjernosti. Program vjernosti Članovima omogućuje sakupljanje bodova, korištenje istih u vidu popusta, sudjelovanje u specijaliziranim promocijama i druge pogodnosti. U Program vjernosti korisnici se mogu učlaniti putem tiskanih pristupnica dostupnih na svim prodajnim mjestima Društva i putem online pristupnice dostupne na web stranici Društva www.tommy.hr/program-vjernosti.

Osobni podaci članova obrađivati će se u svrhu registracije korisnika i ispunjavanja ugovornih obveza, a dio podataka (dodatni podaci i interesi) obrađuje se temeljem privole članova. Kroz Program vjernosti Društvo pruža opće i personalizirane ponude Članovima prilagođene njihovim željama i interesima.

1. Ime i kontakt podaci Voditelja obrade podataka

Voditelj obrade je Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split.

Kontakt Službenika za zaštitu podataka je: zastita-podataka@tommy.hr

Web stranica Društva: www.tommy.hr/program-vjernosti.

2. Podaci koje obrađujemo i u koju svrhu

2.1. Prilikom stupanja u Članstvo Programa vjernosti, sukladno odredbama „Općih uvjeta Programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ (dalje u tekstu: Opći uvjeti) prikupljaju se sljedeći obavezni podaci:

 • Spol,
 • Ime i prezime,
 • Datum rođenja,
 • Adresa,
 • Adresa elektroničke pošte,
 • Broj telefona/mobitel.

Navedeni obavezni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe: spol – zbog načina oslovljavanja i kreiranja grupa prema spolu u svrhu prilagodbe promidžbenih materijala (primjerice: programi namijenjeni samo ženama); ime i prezime, datum rođenja, adresa – u svrhu identifikacije korisnika te dodatne provjere prava maloljetnika na sudjelovanje u članstvu Programa vjernosti i dostavljanja kartica na kućnu adresu, mogućeg dostavljanja promidžbenih kataloga na kućnu adresu.

Datum rođenja koristi se i za kreiranje skupina prema dobnoj pripadnosti u svrhu provedbe dodatnih programa popusta i akcija prilagođenih određenoj dobnoj skupni (primjerice: dodatni popusti za umirovljenike; akcijski programi za studente i dr.); e-mail adresa, telefon, mobitel koriste se u svrhu kontakta s Članovima u slučaju nedostatnih podataka navedenih u pristupnici, dostavljanja kodova, bonova, obavijesti, odnosno, za dostavu ostalih promidžbenih materijala putem e-maila i/ili SMS poruka;

Navedeni podaci se prikupljaju temeljem ugovornog odnosa koji proizlazi iz prihvaćanja Općih uvjeta. Tijekom registracije/učlanjenjem u Program vjernosti kreira se korisnički račun za svakog korisnika, a koji je zaštićen šifrom. Korisnički račun je temelj registracije Člana i obuhvaća sve podatke koji se vežu uz korisničko ime Člana. Korisničkom računu Članovi pristupaju isključivo korištenjem web aplikacije na adresi www.tommy.hr/program-vjernosti gdje Član ima mogućnost pregledavanja stanja prikupljenih bodova i utrošak istih. Ulaskom u korisnički račun Član samostalno uređuje osobni korisnički profil. Članovi nisu dužni koristiti web aplikaciju, a tada uvid u stanje bodova o svom korisničkom računu mogu provjeriti na tiskanom računu po izvršenoj kupnji, kako je propisano Općim uvjetima.

Dodatno, Članovi koji žele mogu uključiti opciju Scan&Go unutar mobilne Tommy aplikacije bez prikupljanja dodatnih osobnih podataka.

3. Uređivanje korisničkog profila

3.1. Ulaskom u korisnički račun Član samostalno uređujući svoj korisnički profil može unijeti dodatne podatke. Dodatne podatke Članovi unose dragovoljno te svaki Član samostalno odlučuje hoće li u sustavu podijeliti s Društvom dodatne podatke. Primjeri podataka su odgovori na pitanja: obavljate li kupovinu preko interneta; u kojem tipu trgovine najčešće obavljate kupovinu: marketu, hipermarketu, supermarketu; koliko često obavljate kupovinu; dnevno, tjedno, mjesečno i dr. U drugoj grupi Član iskazuje interese, primjerice: ima li interesa za naš hoby program uređenje vrta, program za kućne ljubimce i slične programe.

Ovi podaci nam služe u svrhu upoznavanja Članova i njihovih interesa kako bi poboljšali uslugu i asortiman roba s ciljem što većeg zadovoljstva Članova, te kako bi svoje vjerne Članove pravovremeno obavijestili o mogućim akcijama i promidžbene materijale prilagodili njihovim interesima. Temelj za prikupljanje navedenih podataka je privola člana, odnosno, upisom podataka Član daje privolu za obradu tih podataka, a na isti ih način može i obrisati.

Analizom navedenih podataka uspostavljamo moguću poveznicu između jednog ili više osobnih detalja i interesa Člana Programa vjernosti, a vezano uz naše proizvode. Koristimo matematičke metode utvrđivanja ovih poveznica, a kako bismo na temelju poveznica ponudili proizvode i promocije primjerene željama i interesima.

Temeljem vaše privole, ako unesete dodatne podatke, definirati ćemo vaše polje interesa kao potencijalnog primatelja prilagođenih, personaliziranih promidžbenih poruka. Polje interesa temeljit će se na podacima o upotrebi kartice (povijest kupnje, vrsta kupljenih proizvoda, učestalost i vrijednost kupnje) te podacima o vašoj dobnoj skupini i spolu. Kako bismo procijenili učinkovitost promidžbenih poruka, evidentiramo koje ste promidžbene poruke primili te koje proizvode ste kupili, kada i koliko često ih kupujete te način plaćanja. Lokacija kupnje je još jedan kriteriji segmentacije. Na temelju tih čimbenika određujemo vrste budućih prilagođenih poruka koje ćemo vam možda slati. Primjerice, iz navedenog utvrđujemo – na temelju kupovnih navika u koje vrijeme ili s kojom učestalošću bi vam trebalo dostavljati prilagođene promidžbene poruke i za koje grupe proizvoda.

Dodatno, odabir prvih korisnika usluge Scan&Go proveli smo temeljem automatiziranog donošenja odluka prema kriteriju članstva u programu nagrađivanja vjernosti, korištenju digitalne kartice programa nagrađivanja vjernosti, stanovanja u blizini Tommy poslovnice u kojoj se nudi ova usluga te učestalosti kupnje.

Član može u svakom trenutku opozvati privolu za obradu neobavezne kategorije pitanja: dodatni podaci i interesi, jednostavnim brisanjem tih podataka u Profilu. Povlačenjem privole, na siguran način brišemo sve podatke dobivene analizama te Članu prestajemo slati personalizirane promidžbene programe prilagođene njegovim željama i interesima, te nadalje šaljemo samo osnovne obavijesti i osnovni ne personalizirani promidžbeni materijal i poruke, shodno Općim uvjetima.

4. Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka

Voditelj obrade primjenjuje adekvatne tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite osobnih podataka i same obrade. Osim zaštite operativnog okruženja upotrebljavamo i metode kriptiranja komunikacijskog kanala putem SSL (Secure Socket Layer) protokola.

Voditelj obrade u svrhu obrade osobnih podataka koristi Izvršitelje na području informacijske tehnologije, a radi se o renomiranim hrvatskim tvrtkama s dugogodišnjim iskustvom na tom području. Izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali i provjerili te ih obvezali ugovorom o zaštiti podataka prema članku 28. GDPR-a.

Vaše podatke ne prosljeđujemo drugim primateljima niti ih transportiramo van Europskog ekonomskog prostora. Iznimka mogu biti zahtjevi Nacionalnog nadzornog tijela (AZOP) ili sudski ili istražni zahtjevi.

Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani za cijelo vrijeme aktivnog Članstva u Programu vjernosti. Nepotpune tiskane pristupnice iz koji se ne može raspoznati niti jedan podatak koji mi se stupilo u kontakt s osobom, uništavaju se odmah na siguran način. Nepotpune tiskane pristupnice s naknadnim dopunama zajedno s potvrdom pristupa (osnovni podaci) pristiglom elektroničkom poštom čuvati će se 4 (četiri) mjeseca od dana početka korištenja trajne kartice. Potpune tiskane pristupnice čuvati će 4 (četiri) mjeseca od dana početka korištenja trajne kartice.

Prestankom članstva, Član se u Programu označava kao neaktivni korisnik. U trenutka kad Član postaje neaktivan prestajemo mu dostavljati promidžbeni materijal, obavijesti o akcijama i sl. Podaci neaktivnog Člana se brišu na siguran način.

Kolačići

Na Internet stranicama Društva koristimo internet kolačiće (Cookies) kako bismo posjet našoj stranici učinili što jednostavnijim te omogućili korištenje određenih funkcija.

Korisnik može vlastiti pretraživač prilagoditi tako da se naši internet kolačići ne arhiviraju na njegovom uređaju, međutim u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom obujmu. Više o kolačićima u „Politika kolačića“ na stranici www.tommy.hr/program-vjernosti.

5. Prava ispitanika

Ispitanicima omogućavamo korištenje svih prava koja im garantira GDPR. Prava ispitanika su:

 • Pravo na pristup informacijama,
 • Pravo na ispravak,
 • Pravo na brisanje, tzv. „pravo na zaborav“,
 • Pravo na ograničenje obrade,
 • Pravo na prenosivost podataka,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na protivljenje odlukama koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi.

Napominjemo da prava nisu apsolutna te da se, ovisno o kontekstu, temelju obrade ili nepostojanju, neka prava i u nekim situacijama ne mogu primijeniti. O tome ćemo Vas u takvim slučajevima primjereno informirati, a Članovi za sva pitanja mogu kontaktirati Službenika za zaštitu podatka na e-mail adresu: zastita-podataka@tommy.hr

Ispitanici svoja prava mogu iskoristiti:

 • Osobnim dolaskom na adresu Društva, Domovinskog rata 93, 21000 Split.
 • Slanjem zahtjeva putem pošte na našu adresu, naslovljeno na Službenika za zaštitu podataka te
 • Slanjem poruke putem e-maila na adresu: zastita-podataka@tommy.hr

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva.

 • šaljete li nam zahtjev pismom, molimo priložite čitljivu kopiju važeće osobne iskaznice, po potrebi i valjanu punomoć,
 • dolazite li osobno molimo Vas ponesite osobnu iskaznicu, po potrebi i valjanu punomoć.

Dodatno, ispitanici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP): Selska cesta 130, 10000 Zagreb, tel:+385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr

6. Završne odredbe

Društvo Tommy d.o.o. brine o vašim potrebama i vašim osobnim podacima i stalo nam je do vašeg mišljenja. Slobodno nam se možete obratiti na našoj adresi Domovinskog rata 93, 21000 Split ili putem e-mail adrese Službenika za zaštitu podataka: zastita-podataka@tommy.hr

U Splitu 20. ožujka 2023.godine

Verzija 2.00

Ova verzija „Izjave privatnosti programa nagrađivanja vjernosti“ Verzija 2.00 je na snazi od 20. ožujka 2023.godine. U odnosu na prethodnu verziju 1.00 od 02. studenog 2021.godine, niže u tekstu su taksativno navedeni članci koji su se djelomično mijenjali ili dopunjavali: − Članak 2.1. − Članak 3.1.

Arhiva: Verzija 1.00 na snazi od 02. studenog 2021.godine do 19.ožujka 2023.godine