Tommy - Dućan na dlanu!

Izjava o privatnosti za program nagrađivanja vjernosti

Ova Izjava se odnosi na „Program nagrađivanja vjernosti Tommy“ (dalje u tekstu: Program vjernosti), specijalizirani program koje Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (u daljem tekstu Tommy ili Društvo), kao Voditelj obrade osobnih podataka organizira za Članove Programa, a koji je dostupan na adresi www.tommy.hr/program-vjernosti. U Program vjernosti korisnici se mogu učlaniti putem tiskanih pristupnica dostupnih na svim prodajnim mjestima Društva i putem online pristupnice dostupne na web stranici Društva www.tommy.hr/program-vjernosti.

Na ovom mjestu objaviti ćemo i sve promjene u našoj Izjavi o privatnosti.

Programom vjernosti Društvo omogućuje svim korisnicima registraciju i učlanjivanje te ostvarenje raznih pogodnosti koje Društvo nudi kroz Program vjernosti. Osobni podaci članova obrađivati će se u svrhu registracije korisnika i ispunjavanja ugovornih obveza, a dio podataka (dodatni podaci i interesi) obrađuje se temeljem privole članova. Program vjernosti Članovima omogućuje sakupljanje bodova, korištenje istih u vidu popusta, sudjelovanje u specijaliziranim promocijama i druge pogodnosti. Kroz Program vjernosti Društvo pruža opće i personalizirane ponude Članovima prilagođene njihovim željama i interesima.

1. Ime i kontakt podaci Voditelja obrade podataka

Voditelj obrade je Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split.

Kontakt Službenika za zaštitu podataka je: zastita-podataka@tommy.hr

Web stranica Društva: www.tommy.hr/program-vjernosti.

2. Podaci koje obrađujemo i u koju svrhu

2.1.Prilikom stupanja u Članstvo Programa vjernosti, sukladno odredbama „Općih uvjeta Programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ (dalje u tekstu: Opći uvjeti) prikupljaju se sljedeći obavezni podaci:

 • Spol,
 • Ime i prezime,
 • Datum rođenja,
 • Adresa,
 • Adresa elektroničke pošte,
 • Broj telefona/mobitel.

Navedeni obavezni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe: spol – zbog načina oslovljavanja i kreiranja grupa prema spolu u svrhu prilagodbe promidžbenih materijala (primjerice: programi namijenjeni samo ženama); ime i prezime, datum rođenja, adresa – u svrhu identifikacije korisnika te dodatne provjere prava maloljetnika na sudjelovanje u članstvu Programa vjernosti i dostavljanja kartica na kućnu adresu, mogućeg dostavljanja promidžbenih kataloga na kućnu adresu.

Datum rođenja koristi se i za kreiranje skupina prema dobnoj pripadnosti u svrhu provedbe dodatnih programa popusta i akcija prilagođenih određenoj dobnoj skupni (primjerice: dodatni popusti za umirovljenike; akcijski programi za studente i dr.); e-mail adresa, telefon, mobitel - u svrhu kontakta s Članovima u slučaju nedostatnih podataka navedenih u pristupnici, dostavljanja kodova, bonova, obavijesti, odnosno, za dostavu ostalih promidžbenih materijala putem e-maila i/ili SMS poruka;

Prilikom pružanja korisničke podrške putem telefona, razgovori se snimaju, a na početku svakog razgovora korisnik će dobiti informaciju da se razgovori snimaju, snimke se čuvaju na adekvatne način, pristup istima imaju samo ovlaštene osobe, snimke će se nakon 1 (jedan) mjeseci brisati na siguran način.

Navedeni podaci se prikupljaju temeljem ugovornog odnosa koji proizlazi iz prihvaćanja Općih uvjeta (članstvo u Programu vjernosti, otvaranje korisničkog računa, pregled računa Člana, ažuriranje korisničkog profila Člana i dr.). Tijekom registracije/upisom u Program vjernosti kreira se korisnički račun za svakog korisnika, a koji je zaštićen šifrom. Korisnički račun je temelj registracije Člana i obuhvaća sve podatke koji se vežu uz korisničko ime Člana. Korisničkom se računu pristupa isključivo korištenjem web aplikacije na adresi www.tommy.hr/program-vjernosti gdje Član ima mogućnost pregledavanja stanja prikupljenih bodova i utrošak istih. Ulaskom u korisnički račun Član samostalno uređuje osobni korisnički profil. Članovi nisu dužni koristiti web aplikaciju, a tada uvid u stanje bodova o svom korisničkom računu mogu provjeriti na tiskanom računu po izvršenoj kupnji.

3. Ulaskom u korisnički račun Član samostalno uređujući svoj korisnički profil te može unijeti dodatne podatke. Dodatne podatke Članovi unose dragovoljno te svaki Član samostalno odlučuje hoće li u sustavu podijeliti s Društvom dodatne podatke. Primjeri podataka su odgovori na pitanja: obavljate li kupovinu preko interneta; u kojem tipu trgovine najčešće obavljate kupovinu: marketu, hipermarketu, supermarketu; koliko često obavljate kupovinu; dnevno,tjedno, mjesečno i dr. U drugoj grupi Član iskazuje interese, primjerice: ima li interesa za naš hoby program uređenje vrta, program za kućne ljubimce i slične programe.

Ovi podaci nam služe u svrhu upoznavanja Članova i njihovih interesa kako bi poboljšali uslugu i asortiman roba s ciljem što većeg zadovoljstva Članova, te kako bi svoje vjerne Članove pravovremeno obavijestili o mogućim akcijama i promidžbene materijale prilagodili njihovim interesima. Temelj za prikupljanje navedenih podataka je privola člana, odnosno, upisom podataka dajete nam privolu za obradu tih podataka.

Analizom navedenih podataka možemo uspostaviti moguću poveznicu između jednog ili više osobnih detalja i interesa Člana Programa vjernosti, a vezano uz naše proizvode. Koristimo matematičke metode utvrđivanja ovih poveznica, a na temelju poveznica možemo vam ponuditi proizvode i promocije primjerene vašim željama i interesima.

Član može u svakom trenutku opozvati privolu za obradu neobavezne kategorije pitanja: dodatni podaci i interesi, jednostavnim brisanjem tih podataka u Profilu. Povlačenjem privole, na siguran način brišemo sve podatke dobivene analizama te Članu prestajemo slati personalizirane promidžbene programe prilagođene njegovim željama i interesima, Članu će se slati samo osnovne obavijesti i osnovni ne personalizirani promidžbeni materijal.

4. Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka

Voditelj obrade primjenjuje adekvatne tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite osobnih podataka i same obrade. Osim zaštite operativnog okruženja upotrebljavamo i metode kriptiranja komunikacijskog kanala putem SSL (Secure Socket Layer) protokola.

Dodatno, Voditelj obrade u svrhu obrade osobnih podataka koristi Izvršitelje na području informacijske tehnologije, a radi se o renomiranim hrvatskim tvrtkama s dugogodišnjim iskustvom u tom području. Izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali i provjerili te ih obvezali ugovorom o zaštiti podataka prema članku 28. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća EU uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 /dalje u tekstu: Opća uredba).

Vaše podatke ne prosljeđujemo drugim primateljima niti ih transportiramo van Europskog ekonomskog prostora. Iznimka mogu biti zahtjevi Nacionalnog nadzornog tijela (AZOP) ili sudski ili istražni zahtjevi.

Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani za vrijeme aktivnog Članstva u Programu vjernosti. Članstvo prestaje, sukladno Članku 6. Općih uvjeta, po primitku zahtjeva Člana za istupanje (tiskane i/ili online Istupnice) iz Programa odmah, a najkasnije do 7 (sedam) dana po primanju tiskanog zahtjeva za istupanje i/ili gubitka prava na članstvo. Prestankom članstva, Član se u Programu označava kao neaktivni korisnik. U trenutka kad Član postaje neaktivan prestaje mu se dostavljati promidžbeni materijal, obavijesti o akcijama i sl. Podaci neaktivnog Člana se anonimiziraju i/ili brišu na siguran način, osim ako sukladno pravu Unije ili pravu država članica postoji obveza pohrane osobnih podataka.

Web stranica koristi tehničke kolačiće koji su nužni za obradu.

Na Internet stranicama Društva koristimo internet kolačiće (Cookies) kako bismo posjet našoj stranici učinili što jednostavnijim te omogućili korištenje određenih funkcija kao i praćenje kako korisnici koriste web stranice s ciljem unaprjeđenja korisničkog iskustva i optimizacije stranice.

Korisnik može vlastiti pretraživač prilagoditi tako da se naši internet kolačići ne arhiviraju na njegovom uređaju, međutim za navedeni slučaj nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom obujmu.

5. Prava ispitanika

Ispitanicima omogućavamo korištenje svih prava koja im garantira Opća EU uredba o zaštiti podataka. Prava ispitanika su:

 • Pravo na pristup informacijama,
 • Pravo na ispravak,
 • Pravo na brisanje, tzv. „pravo na zaborav“,
 • Pravo na ograničenje obrade,
 • Pravo na prenosivost podataka,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na protivljenje odlukama oje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi.

Napominjemo da prava nisu apsolutna te da se, ovisno o kontekstu, temelju obrade ili nepostojanju, neka prava i u nekim situacijama ne mogu primijeniti. O tome ćemo Vas u takvim slučajevima primjereno informirati, a Članovi za sva pitanja mogu kontaktirati Službenika za zaštitu podatka na e- mail adresu: zastita-podataka@tommy.hr

Ispitanici svoja prava mogu iskoristiti:

 • Osobnim dolaskom na adresu Društva, Domovinskog rata 93, 21000 Split.
 • Slanjem zahtjeva putem pošte na našu adresu, naslovljeno na Službenika za zaštitu podataka te
 • Slanjem poruke putem e-maila na adresu: zastita-podataka@tommy.hr

Napominjemo da je pri davanju zahtjeva nužna identifikacija Člana.

Dodatno, ispitanici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP): Selska cesta 130, 10000 Zagreb, tl:+385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr

6. Završne odredbe

Društvo Tommy d.o.o. brine o vašim potrebama i vašim osobnim podacima i stalo nam je do vašeg mišljenja. Slobodno nam se možete obratiti na našoj adresi Domovinskog rata 93, 21000 Split ili putem e-mail adrese Službenika za zaštitu podataka: zastita-podataka@tommy.hr

U Splitu 2. studenog 2021.godine


Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili tvoje korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potraži u našoj politici kolačića.

Prilagodi postavke