Kampanja "Vridilo se rodit" - privremena dopuna općih uvjeta za program nagrađivanja vjernosti Tommy


Kampanja „Vridilo se rodit“ će se održavati u razdoblju od 15. ožujka do 31. prosinca 2023. godine.


Ova privremena dopuna odnosi se na kampanju u organizaciji HNK Hajduk i Tommy d.o.o., Ulica Domovinskog rata 93, Split, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu Tommy ili Društvo).

Kampanju pod nazivom „Vridilo se rodit“ (dalje u tekstu: kampanja Vridilo se rodit), Društvo u sklopu sponzorstva HNK Hajduk, organizira za sve korisnike koji su bebe – djecu do 1 mjeseca života registrirali u članstvo navijača HNK Hajduk, a ujedno će ti korisnici postati i članovi „Programa nagrađivanja vjernosti Tommy“.

Ova privremena dopuna Općih uvjeta je sastavni dio „Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy“. Pravila i uvjeti za registraciju članstva navijača HNK Hajduk dostupna su na stranci HNK Hajduk https://hajduk.hr/clanstvo, ova privremena dopuna Općih uvjeta dostupna je na stranicama Društva https://www.tommy.hr/.

Pojedini pojmovi u smislu ovih privremenih dopuna Općih uvjeta te kampanje „Vridilo se rodit“ imaju sljedeće značenje:

  • Bebe – djeca do 1 mjeseca života koja su registrirana u članstvo HNK Hajduk sukladno njihovim pravilima za registraciju od strane njihovih zakonskih skrbnika (roditelja, posvojitelja i slično);
  • Korisnik – Osoba koja je bebu – dijete do 1 mjeseca života registrirala u članstvo HNK Hajduk sukladno pravilima za registraciju HNK Hajduk te je ujedno postao i član „Programa nagrađivanja vjernosti Tommy“.
  • Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy – Opći uvjeti koji reguliraju način registracije i pogodnosti korištenja programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy te su objavljeni na stranicama Društva https://www.tommy.hr/ ;
  • Pravila i uvjeti za registraciju članstva navijača HNK Hajduk – Pravila koja propisuju način i uvjete za registraciju u članstvo navijača HNK Hajduk te su objavljena na internetskoj stranici HNK Hajduka https://hajduk.hr/clanstvo.

1. Pravila za kampanju „Vridilo se rodit“

Tijekom kampanje „Vridilo se rodit“ korisnici koji su online putem bebu – dijete do 1 mjeseca života registrirali u članstvo navijača HNK Hajduk prema propozicijama registracije oglašene na stranicama HNK Hajduk, na svoju će adresu dobiti prigodne poklone od HNK Hajduka i brošuru s obavijesti o načinu registracije/učlanjenja u program nagrađivanja vjernosti Tommy i dodatnim pogodnostima koje mogu ostvariti ukoliko se učlane u program nagrađivanja vjernosti Tommy.

Isto vrijedi i za one korisnike koji su bebu do 1. mjeseca života registrirali u članstvo prije datuma kampanje, ali ne ranije od 1. siječnja 2023. (od 1. siječnja do 15. ožujka 2023. kad je kampanja započela), te će njima HNK Hajduk retroaktivno dostaviti prigodne poklone na način propisan Općim uvjetima HNK Hajduk koji reguliraju kampanju „Vridilo se rodit“ i koji su objavljeni na njihovim službenim stranicama. Korisnici koji bebu – dijete do 1 mjeseca života registriraju u članstvo u prostorijama HNK Hajduk, prigodne poklone i brošuru s obavijesti dobivaju odmah.

Na dostavljenim/predanim brošurama je otisnut QR kod sa serijskim brojem, očitavanjem QR koda otvara se web stranica Društva Tommy te korisnici imaju mogućnost učlaniti se u program nagrađivanja vjernosti Tommy.

Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ dostupni su na stranicama Društva https://www.tommy.hr/opci-uvjeti-programa-nagradivanja-vjernosti a propisuju način registracije i pravilno korištenje programa nagrađivanja vjernosti Tommy, način prikupljanja i korištenja bodova, ostvarivanje prava na popust, odgovornosti, način prestanka članstva u programu i dr. te ostaju na snazi neizmijenjeni u cijelosti za sve članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy.

Pored pogodnosti koje imaju svi članovi programa nagrađivanja vjernosti Tommy, novi članovi koji ujedno sudjeluju i u kampanji „Vridilo se rodit“, te udovoljavaju propozicijama kampanje, sukladno ovoj dopuni Općih uvjeta imaju i dodatne pogodnosti navedene niže u tekstu.

Putem KOD-a (serijskog broja) otisnutog na brošurama moguće je samo jedan (1) put izvršiti registraciju u program nagrađivanja vjernosti Tommy.

Svi korisnici koji udovoljavaju uvjetima kampanje „Vridilo se rodit“, ostvaruju pravo na 500 bodova na Tommy kartici vjernosti i pravo ostvarivanja popusta od 15% koji je na snazi do 31. prosinca 2023.godine u Tommy prodavaonicama za pojedine baby proizvode i to (odabrane Frutek kašice, odrabrana Nan mlijeka, odabrane Yogolino deserte).  Svi proizvodi na koje se odnosni popust iz prethodne rečenice jasno su označeni na policama Tommy prodavaonica sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača.

Dodatni podatak koji će u odnosu na osnovnu verziju „Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ prikupljati i obrađivati prilikom registracije tijekom kampanje „Vridilo se rodit“ je KOD (serijski broj) u svrhu dokaza da je korisnik bebu – dijete do 1 mjeseca života registrirao u članstvo navijača HNK Hajduk i time udovoljava uvjetima kampanje „Vridilo se rodit“ te ostvaruje pravo na dodatne bodove i pogodnosti u vidu popusta na određene programe roba unutar prodavaonica Tommy.

Ako je korisnik već član programa nagrađivanja vjernosti Tommy, u tom slučaju će mu se na već postojeće bodove dopisati dodatnih 500 bodova. Bez obzira je li korisnik već član programa nagrađivanja vjernosti Tommy ili će isto tek postati isti mora izvršiti registraciju kako je navedeno u prethodnim paragrafima kako bi ostvario pravo na pogodnosti, odnosno pravo na dodatne bodove i popuste.

Nepotpune i/ili nevažeće prijave smatraju se sve one prijave kojima korisnik ne može dokazati članstvo bebe – djeteta do 1 mjeseca života u HNK Hajduku, čime korisnik ne udovoljava uvjetima kampanje „Vrdilo se rodit“ pa samim tim ne ostvaruje pravo na dodatne bodove i ostale pogodnosti.

U navedenom slučaju korisnik ostvaruje osnovna, zagarantirana prava kao i svi ostali korisnici koji se registriraju u članstvo programa nagrađivanja vjernosti Tommy, pod uvjetom da je pravilno izvršio registraciju.


2. Završne odredbe

Prema propozicijama kampanje „Vridilo se rodit“, korisnici sami šalju podatke prilikom registracije u članstvo programa nagrađivanja vjernosti Tommy. Korisnici odgovaraju za točnost unesenih podataka.

Društvo Tommy d.o.o. ne odgovora korisnicima za dostavu/uručenje nagrada prilikom registracije beba – djece do 1 mjeseca života u članstvo navijača HNK Hajduk već je isto u isključivoj odgovornosti HNK Hajduk. Društvo Tommy d.o.o. prema korisniku ima odgovornost samo u vidu dopisa dodatnih bodova i pružanja dodatnih pogodnosti za one korisnike koji na to ostvare pravo na temelju ovih dopuna Općih uvjeta te odgovornost koja proizlazi iz „Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy“, a nakon što se korisnik uredno registrira.

Privremene dopune općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy za kampanju Hajduk & Tommy vridilo se roditvažeće su u razdoblju od 15. ožujka do 31. prosinca 2023. godine nakon čega se stavljaju izvan snage.

U Splitu 10. ožujka 2023. godine