Opći uvjeti kupnje

OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA I KORIŠTENJA USLUGE ONLINE PRODAJE

UVODNE ODREDBE:

Članak 1.

1.1. TOMMY d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu: Društvo) voditelj je usluge sustava Tommy online prodaje. Sustav Tommy online prodaja je dostupan na Internet stranicama Društva www.tommy.hr i putem Tommy mobilne aplikacije. Tommy mobilna aplikacija (dalje u tekstu: Tommy mobilna aplikacija) je besplatna, a istu je moguće preuzeti i instalirati za iOS i android uređaje. Ova usluga ima za cilj svojim kupcima omogućiti registraciju u sustav Tommy online prodaje te online kupovinu asortimana roba Društva.

1.2. Ovi Opći uvjeti za korištenje usluge Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju prava i obveze Društva i registriranog korisnika te pravilan način korištenja sustava Tommy online prodaje.

1.3. Sustav Tommy online prodaja za internetsku (mrežnu) kupovinu svojim Kupcima nudi dva načina dostave kupljene robe i to putem dodatnih usluga:

 • usluga „Pokupi“ koja kupcima omogućava da robu koju su kupili putem online prodaje, preuzmu u odabranoj prodavaonici (dalje u tekstu: Pokupi),
 • usluga „Dostavi“ koja kupcima omogućava da se roba kupljena putem online prodaje dostavi na odabranu adresu (dalje u tekstu: Dostavi).

1.4. Kupnja robe iz asortimana Društva moguća je svim registriranim korisnicima koji pristupaju na Internet stranicu Društva www.tommy.hr ili putem Tommy mobilne aplikacije na način i po uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima. Roba iz asortimana Tommy online prodaje obuhvaća sve proizvode koji se u trenutku narudžbe nalaze u ponudi Tommy online prodaje.

1.5. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

1.6. Pristupna dokumentacija za registraciju korisnika kao i komunikacija primarno se odvija na hrvatskom jeziku.

1.7. Registrirani korisnik je fizička osoba koja ima otvoren korisnički račun za usluge Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Registrirani korisnik)

1.8. Registrirani korisnik može biti isključivo punoljetna fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

1.9. Kupac je Registrirani korisnik koji naručuje i plaća robu Društva posredstvom sustava Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Kupac). Samo Registrirani korisnik može steći status Kupca, a stječe ga u trenutku potvrde Narudžbe.

1.10. Registrirani korisnik obvezan je upoznati se sa ovim Općim uvjetima kao i ostalim dokumentima na koje se Opći uvjeti pozivaju. Važeći Opći uvjeti, kao i dokumenti na koje se pozivaju, javno su dostupna/i na internet stranici Društva www.tommy.hr. Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta o čemu će Registrirane korisnike obavijestiti objavom na navedenoj internet stranici.

1.11. Ako internet preglednik stranice sustava Tommy online prodaje, odnosno Tommy mobilne aplikacije nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima Društva. Društvo nije odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja internet preglednika, kao ni za bilo kakvu štetu prouzročenu Registriranim korisnicima, Kupcima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

1.12. Automatski e-mail je e-mail poruka koja se automatski generira od strane sustava te koju Registrirani korisnik ili Kupac dobije na e-mail kojim je izvršena registracija u sustav Tommy online prodaje u slučajevima kao što su promjena podataka, potvrda narudžbe i slično (dalje u tekstu: Automatski e-mail), neovisno da li Registrirani korisnik u sustav pristupa putem internet preglednika ili mobilne aplikacije. Napominjemo da se automatski mail generira strojno te odgovori na tu adresu NEĆE biti pročitani.

1.13. Isporuka/Preuzimanje robe definira se kao trenutak kada Kupac preuzima naručenu robu u odabranoj prodavaonici, odnosno trenutak kada se Kupcu naručena roba dostavi i preda na odabranoj adresi (dalje u tekstu: Isporuka ili Preuzimanje).

UVJETI KUPNJE I PRAVILNO KORIŠTENJE SUSTAVA TOMMY ONLINE PRODAJE:

Članak 2.

2.1. Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti kupnje i pravilno korištenje sustava Tommy online prodaje u postupku registracije, naručivanja, plaćanja, dostave, preuzimanja te reklamacije robe, a definirani su kroz sljedeće faze:

 • Registracija korisnika,
 • Naručivanje robe,
 • Plaćanje naručene robe,
 • Dostava robe,
 • Preuzimanje,
 • Povrat/Reklamacija.

Registracija korisnika

2.2.1 Usluge sustava Tommy online prodaje mogu koristiti samo Registrirani korisnici. Da bi se korisnik registrirao u sustav Tommy online prodaje potrebno je imati osobnu e-mail adresu i pratiti upute za registraciju na stranici Društva. Registracija korisnika nužan je preduvjet da bi se sklopio Ugovor o prodaji.

2.2.2 Registrirati se i koristiti usluge sustava Tommy online prodaje, mogu samo fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Punom registracijom stječe se status Registriranog korisnika.

2.2.3 Puna registracija korisnika u sustav Tommy online prodaje moguća je samo pod uvjetom da se korisnik upoznao i prihvatio u cijelosti ove Opće uvjete, te da se upoznao s Izjavom o privatnosti. Registracijom u sustav Tommy online prodaje korisnik u za to predviđeno polje klikom miša potvrđuje da prihvaća Opće uvjete u cijelosti te da je upoznat s Izjavom o privatnosti.

2.2.4 Korisnici koji prilikom registracije nisu prihvatili i označili opciju da su suglasni s ovim Općim uvjetima te opciju da su upoznati s Izjavom o privatnosti nisu u mogućnosti izvršiti registraciju u sustav Tommy online prodaje.

2.2.5 Obavezni podaci za registraciju korisnika su sljedeći: ime i prezime, datum rođenja, spol, broj mobitela, adresa elektroničke pošte.

2.2.6 Adresa e-pošte i broj mobilnog telefona koje Registrirani korisnik navodi prilikom registracije ne smiju biti dodijeljeni niti jednom drugom računu.

2.2.7 Višestruke registracije nisu dozvoljene.

2.2.8 Obavezni podaci koje korisnik unosi pri registraciji u sustav Tommy online prodaje se ubuduće koriste kao komunikacijski kanal Društva prema Registriranom korisniku i to elektronička pošta i/ili mobitel odnosno SMS - tekstualna poruka.

2.2.9 Registracijom u sustav Tommy online prodaje kreira se korisnički račun za Registriranog korisnika koji je zaštićen lozinkom. Korisnički račun je temelj registracije i obuhvaća sve podatke koji se vežu uz korisničko ime Registriranog korisnika. Korisničkom se računu pristupa isključivo korištenjem internet preglednika stranice Društva Tommy online prodaje na adresi www.tommy.hr ili putem Tommy mobilne aplikacije.
Registrirani korisnik ima sljedeće mogućnosti: upravljanje korisničkim računom i postavkama koje se odnose na promjenu korisničkih podataka, a to su: promjena adrese elektroničke pošte, broja mobilnog telefona, odabira poslovnice za preuzimanje narudžbe. Registrirani korisnik unutar svog korisničkog računa ima mogućnost pregledavanja stanja trenutnih narudžbi, statusa plaćanja, mogućnost pregledavanja povijesti narudžbi, liste akcijskih proizvoda, favorit proizvoda, ako žele imaju dodatnu opciju spremiti karticu za plaćanje te ako su članovi Programa nagrađivanja mogu pregledavati stanje prikupljenih bodova i utrošak istih.

2.2.10 Registrirani korisnik uređuje i koristi osobni korisnički račun, uređuje i koristi samostalno, dragovoljno odlučuje hoće li se u sustavu preplatiti na primanja promotivnih ponuda putem elektronskih biltena/newsletter-a. Društvo će svim Registriranim korisnicima putem elektroničke pošte dostavljati novosti i obavijesti o tjednim akcijama, a promotivne ponude putem elektroničkih biltena/newsletter-a dostavljati će samo onim Registriranim korisnicima koji su u sustavu odabrali/uključili dodatnu opciju na primanje istih.

2.2.11 Registrirani korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene pristupnih podataka koji su uneseni prilikom registracije ili kupnje, Registrirani korisnik je dužan bez odgode ažurirati korisnički račun unutar sustava Tommy online prodaje.

2.2.12 Nakon izvršene registracije, odnosno aktivacije korisničkog računa ili promjene podataka korisničkog računa (adrese elektroničke pošte, broja mobilnog telefona, lozinke i slično) Registrirani korisnik dobiva Automatski e-mail od strane Društva s Potvrdom o aktivaciji odnosno izvršenoj promjeni. Automatski se e-mail s Potvrdom prosljeđuje u trenutku aktivacije ili izvršene promjene.

2.2.13 Registrirani korisnik je dužan držati korisničku lozinku tajnom. Sve radnje koje se učine s pristupnim podacima smatraju se radnjama Registriranog korisnika. Registrirani korisnik mora osigurati točne podatke tijekom registracije i ažurirati svoj korisnički račun; svoju lozinku promijeniti ako je zloupotrijebljena ili sumnja na zlouporabu; koristiti uslugu u skladu s važećim propisima.

2.2.14 Svaka interakcija Registriranog korisnika s Društvom koja se odvija putem korisničkog računa ili elektroničke pošte pripisuje se Registriranom korisniku. To se također odnosi i na situacije u kojima su treće osobe djelovale preko korisničkog računa Registriranog korisnika ili situacije u kojima su treće osobe imale pristup korisničkom računu zbog skrivljenog ponašanja Registriranog korisnika. Registrirani korisnik je dužan odmah bez odgađanja obavijestiti Društvo o neovlaštenom korištenju svog korisničkog računa te promijeniti lozinku za pristup svojom korisničkom računu ako postoji naznaka da njegov korisnički račun i/ili elektroničku poštu koriste treće strane.

Naručivanje robe

2.3.1 Roba se naručuje elektroničkim putem. Prije početka narudžbe potrebno je da Registrirani korisnik u sustavu odabere način dostave robe i adresu dostave, putem odabira usluge koju želi koristiti, odnosno želi li koristiti uslugu Pokupi ili Dostavi.

2.3.2 Klikom miša na ikone „Dodaj u košaricu“ ili „Dodaj“ odabrana roba se dodaje u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada Registrirani korisnik prođe cijeli proces kupnje.

2.3.3 Trenutkom potvrde narudžbe Registrirani korisnik stječe status Kupca.

2.3.4 Kupac odgovara u cijelosti za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje robe.

2.3.5 Sustav Tommy online prodaje Kupcu i Registriranom korisniku pruža mogućnosti kao što su:

 • Ponuda asortimana,
 • Pretraga artikla,
 • Pregled akcijskih proizvoda,
 • Pregled favorita,
 • Predaja narudžbe,
 • Pregled prošlih narudžbi,
 • Otkazivanje narudžbi,
 • Izmjena podataka korisničkog računa.

2.3.6 Nakon izrade i potvrde narudžbe, Registrirani korisnik dobiva Automatski e-mail s Potvrdom da je narudžba zaprimljena od strane Društva. Automatski se e-mail Registriranom korisniku prosljeđuje u trenutku potvrde narudžbe.

2.3.7 Kupac u narudžbi označava način dostave, odabire jednu od ponuđenih usluga: „Pokupi“ ili „Dostavi“.

2.3.8 Društvo se obvezuje isporučiti svu naručenu robu koju u trenutku isporuke ima na zalihama prodavaonice u kojoj će Registrirani kupac pokupit narudžbu, odnosno dostaviti svu robu koju je Kupac naručio, a koje ima u trenutku isporuke na zalihama prodavaonice iz koje se vrši dostava naručene robe. Ako na zalihama prodavaonice u kojoj se preuzima narudžba ili iz koje se vrši dostava nema naručenog proizvoda, Društvo će o tome obavijestiti Kupca telefonski ili pisanim putem. Svi ostali naručeni proizvodi isporučit će se Kupcu.

2.3.9 Cijene proizvoda izražene su u nacionalnoj valuti Republike Hrvatske i uključuju PDV. Roba se naplaćuje po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum preuzimanja, odnosno datum dostave robe na odabranu adresu.

2.3.10 Društvo zadržava pravo neizvršenja narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

2.3.11 Slike proizvoda na stranici Tommy online prodaje su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira robu na internetskoj stranici ili mobilnoj aplikaciji ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju robe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na slici i isporučenog proizvoda Kupac se ne može pozivati na materijalne nedostatke proizvoda.

2.3.12 Društvo će u sustavu Tommy online prodaje objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2.3.13 Kupnja je moguća samo u količinama primjerenim za kućanstvo.

2.3.14 Ovisno o odlukama Društva akcijska prodaja robe putem sustava Tommy online prodaje može i ne mora biti ista kao i u poslovnicama, odnosno unutar redovnog kanala prodaje.

Plaćanje robe

2.4.1 Kupac se obvezuje naručenu robu platiti Društvu jednim od načina plaćanja navedenih na internet preglednik stranici Društva, a to su: online putem ili plaćanje prilikom preuzimanja u prodajnom mjestu Društva (gotovinsko ili kartično). Iznimka je kod korištenja usluge „Dostavi“ ne postoji opcija gotovinskog plaćanja, plaćanje je isključivo online putem. Račun se o kupljenoj robi ispostavlja zajedno s isporukom robe.

2.4.2 Kupac može putem sustava Tommy online prodaje zatražiti izdavanje R1 računa. Odredbe ovih Uvjeta koje reguliraju izdavanje i dostavu računa na isti način se primjenjuju i na R1 račun.

Vagani varijabilni trošak

2.5.1 Cijena na narudžbi naša je procjena koliko će vaša narudžba iznositi na dan preuzimanja, odnosno dostave vaše narudžbe. Može se dogoditi da će iznos vašeg računa malo odstupati od onog koji Vam je prikazan s ukupnim vaganim varijabilnim troškom na narudžbi i potvrdi Vaše narudžbe u sustavu Tommy online prodaje.

2.5.2 Konačni račun može se razlikovati od cijene iskazane na vašoj narudžbi: Vagani varijabilni trošak za vaganu robu je cijena za robu poput sireva, salama te voća i povrća koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Primjer: cijena prikazana za određenu salamu može biti za 200 grama, a Kupcu ćemo dostavit odabranu salamu koja može odstupati po težini. Odstupanja težine su minimalna, što znači da možete dobiti nekoliko grama više ili manje, a cijena će biti obračunata po točnoj težini koja Vam je dostavljena.

Dostava narudžbe / robe putem usluge „Dostavi“

2.6.1 Prilikom korištenja usluge „Dostavi“ ne postoji opcija gotovinskog plaćanja, plaćanje se može izvršiti isključivo online putem.

2.6.2 Narudžbe izvršene putem usluge „Dostavi“, Društvo vrši putem svojih dostavljača ili dostavljača partnera na doznačenu adresu.

2.6.3 U slučajevima kad dostavu vrše dostavljači partneri (dalje u tekstu: Izvršitelj dostavljač), Izvršitelj dostavljači u cijelosti odgovaraju za izvršenje dostave narudžbe od trenutka preuzimanja iste do trenutka dostave na adresu Kupca. Izvršitelj dostavljač odgovora za svu štetu do koje dođe nepravilnom, neurednom ili netočnom dostavom (nepravilno rukovanje, neodgovarajuća ambalaža za prijevoz, neodgovarajući temperaturni režim i sl.) kao i u slučaju ako dostava nije izvršena Kupcu bilo djelomično bilo u cijelosti, što ne isključuje ostale eventualno primjenjive odredbe sadržane u ovom članku.

2.6.4 Narudžbe za koje je odabrana usluga Dostavi isporučuju se u terminima koji su dostupni za dostavu navedenima u procesu zaključenja narudžbe:

 • narudžbe koje pristignu do 6:00 sati mogu se dostaviti najranije isti dan od 9:00 sati ukoliko su termini slobodni,
 • narudžbe pristigle do 13:00 sati mogu dostaviti najranije isti dan od 17:00 sati,
 • narudžbe pristigle iza 13:00 sati mogu se dostaviti tek sljedeći radni dan.

2.6.5 U slučaju da je vrijednost narudžbe izvršene putem usluge Dostavi manja od 55,00 € Društvo zaračunava dodatni trošak dostave prema cjeniku objavljenom na Internet stranici Društva. Cijena dostave je jasno istaknuta prilikom odabira termina dostave.

2.6.6 Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

2.6.7 Kupac je dužan prilikom preuzimanja izvršiti pregled robe, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu robu.

2.6.8 Prilikom preuzimanja narudžbe Izvršitelj dostavljač je dužan izvršiti pregled robe, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu robu.

2.6.9 Prilikom kartičnog plaćanja, Kupcu se putem elektroničke pošte dostavlja Automatski e-mail s Potvrdom o statusu kartične transakcije, tj. Potvrda da je transakcija provedena ili da na računu nema dovoljno sredstava za izvršenje transakcije.

2.6.10 Nakon izvršenog plaćanja i preuzimanja dostavljene narudžbe, Kupcu se uručuje tiskani račun. Kupac osim običnog računa ima mogućnost zatražiti izdavanje R-1 računa, pri tom u aplikaciji mora navesti sljedeće podatke o obrtu/pravnoj osobi: ime i prezime za vlasnika obrta i naziv obrta odnosno za trgovačko društvo, naziv Društva, adresa, poštanski broj, grad, država i OIB obrta(vlasnika)/Društva. Kupcu se putem elektroničke pošte dostavlja Automatski e-mail s Potvrdom o izvršenoj dostavi robe od strane Društva.

2.6.11 Narudžbu može preuzeti Kupac ili treća osoba prema uputi Kupca, a temeljem QR koda koji je Kupac dobio za pojedinu narudžbu.

2.6.12 Narudžbu koja sadrži alkoholne, duhanske i slične proizvode čija je prodaja zabranjena maloljetnicima može preuzeti samo punoljetna osoba. U protivnom, Kupac je odgovoran za eventualne posljedice uslijed takvog preuzimanja.

2.6.13 Ukoliko Kupac ne preuzme robu u trenutku dostave ili istu odbije preuzeti bez valjanog razloga Društvo zadržava pravo zahtijevati naknadu troškova manipulacije i transporta, te naknadu lako kvarljive robe obuhvaćene narudžbom.

Preuzimanje narudžbe / robe putem usluge „Pokupi“

2.7.1 Narudžbe izvršene putem usluge Pokupi mogu se preuzeti na lokaciji doznačenoj na narudžbi i to svakim radnim danom, subotom i nedjeljom u radnom vremenu prodavaonice u kojoj se preuzima narudžba.

2.7.2 Narudžbe za koje je odabrana usluga Pokupi isporučuju se u terminima koji su dostupni za dostavu navedenima u procesu zaključenja narudžbe:

 • narudžbe koje pristignu do 7:00 sati mogu se preuzeti isti dan od 9:00 sati,
 • narudžbe pristigle do 17:00 sati mogu preuzeti isti dan najkasnije do 1 sat prije kraja radnog vremena poslovnice,
 • narudžbe pristigle iza 17:00 sati mogu se preuzeti sljedeći radni dan.

2.7.3 Kupac je dužan prije preuzimanja pregledati robu, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu robu.

2.7.4 U slučaju kartičnog plaćanja, Kupcu se putem elektroničke pošte dostavlja Automatski e-mail s Potvrdom o statusu kartične transakcije, tj. Potvrda da je transakcija provedena ili da na računu nema dovoljno sredstava za izvršenje transakcije, a Račun se dostavlja prilikom dostave narudžbe.

2.7.5 Nakon preuzimanja i izvršenog plaćanja preuzete narudžbe, Kupcu se uručuje tiskani račun. Kupac osim običnog računa ima mogućnost zatražiti izdavanje R-1 računa, pri tom u aplikaciji mora navesti sljedeće podatke o obrtu/pravnoj osobi: ime i prezime za vlasnika obrta i naziv obrta odnosno za trgovačko društvo, naziv Društva, adresa, poštanski broj, grad, država i OIB obrta(vlasnika)/Društva. Kupcu se putem elektroničke pošte dostavlja Automatski e-mail s Potvrdom o izvršenoj dostavi robe od strane Društva. Automatski se e-mail s Potvrdom prosljeđuje Kupcu u trenutku zaključenja transakcije na dostavi.

2.7.6 Narudžbu može preuzeti Kupac ili treća osoba prema uputi Kupca, a temeljem QR koda koji je Kupac dobio za pojedinu narudžbu.

2.7.7 Narudžbu koja sadrži alkoholne, duhanske i slične proizvode čija je prodaja zabranjena maloljetnicima može preuzeti samo punoljetna osoba. U protivnom, Kupac je odgovoran za eventualne posljedice uslijed takvog preuzimanja.

2.7.8 Ukoliko Kupac ne preuzme robu u trenutku dostave ili istu odbije preuzeti bez valjanog razloga Društvo zadržava pravo zahtijevati naknadu troškova manipulacije i transporta, te naknadu lako kvarljive robe obuhvaćene narudžbom.

Reklamacije, povrat i prigovor

2.8.1 Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:

 • ako Društvo isporuči robu koju Kupac nije naručio (primjerice: pogrešan proizvod);
 • ako Društvo isporuči robu s greškom,

2.8.2 U slučaju kad Kupac želi podnijeti zahtjev za povrat robe iz opravdanih razloga, dužan je uputiti pisani prigovor putem elektroničke pošte na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr. , redovnom poštom na adresu: Tommy d.o.o., Služba za upravljanje odnosa s kupcima, Domovinskog rata 93, 21 000 Split, Hrvatska ili ispunjavanjem obrasca u svim Tommy prodavaonicama. Svi prigovori Kupca na robu ili uslugu podnose se pisanim putem na navedene adrese.

2.8.3 Prilikom podnošenja prigovora Kupac mora navesti osobni kontakt telefon, broj narudžbe, broj računa, opisno navesti na što se odnosi prigovor (primjerice: u slučaju reklamacije na hranu, molimo Kupce da navedu ili dostave fotografije robe).

2.8.4 Nakon zaprimljenog prigovora, Društvo će na adresu elektroničke pošte s koje je poslan prigovor, dostaviti Automatski e-mail s Potvrdom da je prigovor zaprimljen te da će najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja odgovoriti na podneseni prigovor sukladno čl. 10. „Zakona o zaštiti potrošača“ (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

2.8.5 Ukoliko Društvo utvrdi da je prigovor Kupca opravdan, Kupac ima pravo na djelomični raskid ugovora (u odnosu na proizvod/proizvode na koje je glasio prigovor) uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili potrošačku karticu minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a koji će Kupac biti u mogućnosti iskoristiti prilikom slijedeće kupnje.

2.8.6 Društvo prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe, ukoliko se utvrdi da je prigovor Kupca opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora Kupca, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Društvo.

2.8.7 Kupac je dužan po preuzimanju robe provjeriti svježe, odnosno lako pokvarljive artikle (povrće, voće i sl.) te ukoliko prilikom pregleda ustanovi kako su isti zdravstveno neispravni ili izmijenjenih organoleptičkih svojstava (okus, miris, boja i sl.) odnosno neprikladni za konzumaciju reklamirati u roku od 24 sata računajući od vremena kada su isti preuzeti, odnosno isporučeni. Budući da se radi o svježoj, lako kvarljivoj hrani i hrani kratkog roka trajanja Društvo nije u mogućnosti prihvatiti reklamaciju izvan navedenog roka.

2.8.8 Kupac nema pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • ako je proizvodu istekao rok trajanja, a Kupac je proizvod preuzeo s važećim rokom trajanja,
 • ako je proizvod otvoren, a proizvod je valjanog roka trajanja, ispravan i zdravstveno sukladan.

2.8.9 Ukoliko Društvo zaprimi pritužbu ili prigovor krajnjeg potrošača koji se odnosi na točnost, urednost i pravilnost dostave ili ne isporuku narudžbe, isti će odmah proslijediti na e-mail adresu Izvršitelja dostavljača.

2.8.10 Izvršitelj dostavljač se obvezuje izvršiti povrat cjelokupnog iznosa vrijednosti proizvoda iz narudžbe ako je narudžbu skenirao i uredno preuzeo njegov djelatnik, a narudžba ili pojedini proizvodi nisu isporučeni kupcu niti su vraćeni na mjesto polaska, odnosno preuzimanja narudžbe kod Društva.

PRAVO KUPCA NA ODUSTANAK OD UGOVORA (OTKAZIVANJE NARUDŽBE PRIJE PREUZIMANJA, ODNOSNO ISPORUKE):

Članak 3.

3.1. Kupac ima pravo bez nadoknade troškova, otkazati podnesenu narudžbu, odnosno narudžbu koja mu još nije isporučena, i to najkasnije 2 sata prije predviđenog termina preuzimanja, odnosno isporuke narudžbe.

3.2. U slučaju otkazivanja narudžbe, Društvo će Kupcu putem elektroničke pošte dostaviti Automatski e-mail s Potvrdom o otkazanoj narudžbi. Automatski se e-mail s Potvrdom Kupcu prosljeđuje u trenutku otkazivanja narudžbe.

3.3. Ako je Kupac izvršio kartično plaćanje narudžbe, Društvo će izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti.

ODGOVORNOSTI:

Članak 4.

4.1. Usluge koje pruža sustav Tommy online prodaje ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Društvo nije odgovorno za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja internet preglednik stranica i korištenja Tommy mobilne aplikacije.

4.2. Osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje, Društvo ne preuzima odgovornost za štetu (materijalnu ili nematerijalnu) nastalu u sljedećim situacijama;

 • zbog krađe i/ili neovlaštenog korištenja korisničkog računa Registriranog korisnika,
 • zbog situacije u kojoj se privremeno nije moguće koristiti sustavom Tommy online prodaje,
 • zbog radnje ili aktivnosti samog Registriranog korisnika, a što uključuje i radnje trećih osoba kojima je Registrirani korisnik omogućio pristup korisničkom računu.

4.3. Društvo ne preuzima odgovornost za točnost podataka navedenih prilikom registracije korisnika te moguću štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja može nastati po toj osnovi.

4.4. Sadržaj Tommy internet stranice i Tommy mobilne aplikacije je zaštićen i Društvo ostvaruje isključivo pravo na njihovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Društva, svi zainteresirani su dužni prethodno kontaktirati Društvo putem elektroničke pošte na adresi: web-trgovina@tommy.hr ili putem besplatnog broja telefona: 0800 0203.

4.5. Društvo nastoji dati najbolju moguću ponudu roba i usluga, ali ne može garantirati da će usluge online prodaje odgovarati potrebama Registriranog korisnika.

4.6. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) i Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

4.7. Pristup na internetske stranice Društva (www.tommy.hr) kao i pristup Tommy mobilnoj aplikaciji ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

4.8. U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Društva i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke.
U takvim okolnostima Društvo može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku tehnički, logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući:

 • pristup sustavu Tommy online prodaje,
 • pristup naručivanju robe, kao i
 • isporuku već naručene robe.

4.9. Internet preglednik stranica Društva uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Društva, Registrirani korisnici/Kupci na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik, te stoga Društvo nije odgovorno za sadržaj na tim stranicama.

4.10. Dio internet preglednika stranice Društva predviđene su za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Društvo nije odgovorno za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

4.11. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih prava navedenih u Općim uvjetima.

RASKID UGOVORA:

Članak 5.

5.1. Ugovor koji sklapaju Kupac i Društvo za prodaju robe i usluga je jednokratan Ugovor o kupoprodaji robe ili usluga koji se smatra završenim u trenutku kad Društvo ili Izvršitelj dostavljač izvrši isporuku robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

5.2. Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19), svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije/na daljinu (internetska trgovina) možete se raskinuti od strane Kupca pri tom Kupac nema obvezu navoditi razloge, u roku od 14 dana, od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je Kupac odredio (koja posjeduje QR kod) preuzela robu, odnosno od dana kada je Kupcu roba isporučena na odabranu adresu. Kupac ne mora navesti razlog za raskid ugovora, ali je obvezan unutar navedenog roka obavijestiti Društvo, trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora.
Zahtjev za raskidanje Ugovora podnosi se putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom Kupac izražava svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj će Kupac navesti (svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte) na jedan od sljedećih načina:

 • Preporučenom pošiljkom poslanom poštom na adresu Društva: Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21 000 Split, ( na ruke/Služba za upravljanje odnosa sa kupcima)
 • elektroničkom poštom na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr.

5.3. U slučaju dostave zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora putem elektroničke pošte na gore navedenu adresu, Društvo će Kupcu odmah, bez odgađanja, poslati Automatski e-mail s Potvrdom o zaprimanju zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora.

5.4. Standardni obrazac za jednostrani raskid Ugovora Kupac može preuzeti na ovoj poveznici. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, Društvo će izvršit povrat novca, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora.

5.5. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, Kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

5.6. Povrat novca Kupcu, Društvo može izvršiti tek nakon što Kupac izvrši povrat robe ili nakon što dostavi dokaz da je roba vraćena.

5.7. Kupac robu mora vratiti Društvu bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućen zahtjev za jednostrani raskid Ugovora. Izravne troškove povrata robe putem Pošte ili nekog drugog distributera Kupac snosi sam.

5.8. Odgovornost Kupca detaljno je utvrđena Pravilnikom o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/14) koji se može vidjeti na poveznici. Roba koju Kupac vraća mora biti u dobrom stanju, neotvorena, nekorištena i u originalnoj ambalaži.
Ukoliko je vraćena roba neispravna, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se ista ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatrati će se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te u tom slučaju Društvo nije dužno izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti robe. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

5.9. U slučaju jednostranog raskida Ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju Ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19) .

5.10. Kupac nema pravo na podnošenje zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora u sljedećim situacijama:

 • ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.),
 • kad je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon preuzimanja,
 • u svim drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

5.11. Cjelovite informacije vezane uz prava Kupca na jednostrani raskid Ugovora mogu se pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

5.12. Društvo može bez posebnog ili prethodnog upozorenja isključiti Registriranog korisnika iz sustava Tommy online prodaje u slučaju sumnje da Registrirani korisnik postupa protivno ovim Općim uvjetima ili ako je to potrebno kako bi Društvo udovoljilo ugovornoj ili zakonskoj obvezi ili u drugim slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima.

5.13. U slučaju (prestanka) ukidanja sustava Tommy online prodaja Društvo će Registrirane korisnike obavijestiti putem objave na službenim stranicama Društva www.tommy.hr.

5.14. Registrirani korisnik ima pravo isključiti svoj korisnički račun i izići iz sustava Tommy online prodaje podnošenjem pisanog zahtjeva. Pismeni Zahtjev Registrirani korisnik može uputiti putem elektroničke pošte na adresu: potrosacki-servis@tommy.hr (ili putem pošte na adresu Društva iz čl.1). Zahtjev za isključenje iz sustava Tommy online prodaja treba biti čitko napisan, a unutar Zahtjeva trebaju biti navedeni podaci Registriranog korisnika: Ima i prezime, adresa elektroničke pošte, broj mobilnog telefona.
Nakon zaprimanja pismenog Zahtjeva Registriranom korisniku će se u rok od 10 radnih dana računajući od dana zaprimanja pismenog Zahtjeva isključiti korisnički račun. Društvo će Korisniku putem elektroničke pošte dostaviti Automatski e-mail s Potvrdom o isključenju iz sustava Tommy online prodaja.

5.15. U cilju održavanja baze Registriranih korisnika aktualnom, Društvo ima pravo isključiti iz programa svakog Registriranog člana koji se najmanje 1 godinu ne koristi svojom korisničkim računom u sustavu Tommy online prodaje.

5.16. S danom isključivanja korisničkog računa u sustavu Tommy online prodaje, u trenutku kad Registrirani korisnik postaje neaktivan gubi sva prava pristupa svom korisničkom računu u sustavu Tommy online prodaja. Podaci neaktivnih Registriranih korisnika se anonimiziraju i čuvaju sukladno propisanim zakonskim rokovima, nakon isteka rokova obveze čuvanja podataka, podaci se brišu na siguran način.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA:

Članak 6.

6.1. Društvo jamči kako se svi osobni podatci Registriranih korisnika/Kupaca koriste samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da se izvrše Ugovorne obveze u sustavu Tommy online prodaje. Društvo s osobnim podacima koje prikupi prilikom izvršavanja usluga Tommy online prodaje postupa sukladno Općoj EU uredbi o zaštiti podatka (2016/679/EZ) i Zakonom o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.)

6.2. Društvo obrađuje osobne podatke Registriranih korisnika/Kupaca za potrebe sustava Tommy online prodaja i u svrhu vođenja sustava online prodaje. Društvo kao voditelj sustava Tommy online prodaje obrađuje one osobne podatke koje je prikupilo od Registriranog korisnika prilikom registracije (putem internet preglednika stranice ili Tommy mobilne aplikacije) te one podatke koje je prikupilo o Registriranom korisniku/Kupcu tijekom njegova korištenja sustava Tommy online prodaje.

6.3. U slučajevima kad Kupcu dostavu vrši Izvršitelj dostavljač, u svrhu izvršenja ugovorne obveze – usluge, Izvršitelj dostavljač mora imati pristup određenim osobnim podacima Kupca. Društvo će Izvršitelju dostavljaču dostaviti sljedeće kategorije osobnih podataka - ime, prezime, adresa i detalji adrese, mobilni telefon za kontakt pri dostavi, broj narudžbe i račun. Društvo i Izvršitelj dostavljač u obavljanju svojih registriranih gospodarskim djelatnosti/aktivnostima, samostalni su Voditelji obrade u smislu zaštite osobnih podataka.

6.4. Izjava o privatnosti sustava Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Izjava o privatnosti) dostupna je na internet stranici Društva - www.tommy.hr i pruža više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci Registriranih korisnika/Kupaca, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije. Izmjena Izjave o privatnosti ne predstavlja promjenu ovih Općih uvjeta.

ZAVRŠNE ODREDBE:

Članak 7.

7.1. Sve izmjene i dopune Općih uvjeta Društvo će objaviti na internetskim stranicama Društva www.tommy.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave, a smatraju se prihvaćenima u cijelosti ako Registrirani korisnik nakon navedenog roka nastavi koristiti sustav Tommy online prodaje.

7.2. Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz kupnju putem interneta biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj se može pristupiti putem linka https://ec.europa.eu/odr.

7.3. Za sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe pozitivnog Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

7.4. Sve sporove proizašle iz korištenja sustava Tommy online prodaje ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati u vezi s ovim Općim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Splitu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

7.5. Opći uvjeti i pravila primjenjuju se od 02. studenog 2021. godine i vrijede do opoziva ili promjene od strane Društva.

U Splitu, 2. studenog 2021.