Tommy - Dućan na dlanu!

Opći uvjeti programa za umirovljenike

Kampanja "Popust na kupnju od 10%" za sve umirovljenike kupce Tommyja


UVODNE ODREDBE


TOMMY d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu: Društvo) organizira kampanju „Popusti na kupnju od 10% za sve umirovljenike kupce Tommy-a“ (dalje u tekstu: Kampanja). Ovim Općim uvjetima Društvo uređuje uvjete i način stjecanja prava na korištenje popusta u Kampanji.

Kampanja će se održavati u razdoblju od 06. rujna 2023. godine pa do opoziva i to svake prve srijede u mjesecu.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

 • Mirovina je novčano primanje iz mirovinskog osiguranja, a može biti starosna, prijevremena starosna, invalidska, privremena invalidska i obiteljska.
 • Korisnik mirovine je osiguranik kojem je priznato pravo na mirovinu.
 • Rješenje o priznavanju prava na mirovinu izdano od HZMO-a je temelj kojim osiguranik stječe pravo na mirovinu.
 • Odrezak mirovine je potvrda o isplati mirovine.

PRAVILA ZA KAMPANJU

 • Popust od 10% na ukupan iznos računa u prodavaonicama Tommy mogu ostvariti svi kupci koji su ujedno i umirovljenici, neovisno temeljem koje osnove ostvaruju pravo na mirovinu.
 • Umirovljenici svoj status dokazuju predočenjem potvrde o umirovljeničkom statusu HZMO-a (posljednji odrezak mirovine ili rješenje o mirovini ukoliko ste tek umirovljeni).
 • Umirovljenici sami odgovaraju za točnost dostavljenih podataka.
 • Zbog sprječavanja zlouporaba statusa umirovljenika, zaposlenici Društva mogu dodatno zatražiti na uvid osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument sa slikom, kako bi povezali dokumentaciju s osobom putem dodatne identifikacije.
 • Popust od 10% na ukupan iznos računa prilikom kupnje u svim prodavaonicama Tommy-a, ostvaruje se jednom mjesečno i to za kupnje obavljene svake prve srijede u mjesecu.
 • Popust od 10% se može kombinirati s ostalim ostvarenim popustima koji se odnose na cijeli račun, pri tom se misli na proizvode koji su već na akciji te moguće korištenje ostvarenog popusta temeljem bodova prikupljenih na kartici „Programa nagrađivanja vjernosti“.
 • Pravo na popust od 10% mogu ostvariti samo fizičke osobe, ne i pravne osobe – trgovačka društva.
 • Kupovina se odnosi na količine primjerene za kućanstvo.
 • Popust od 10% se ne odnosi na kupnju tiskovina, cigareta i duhanskih proizvoda, prepaid bonova, A bonova, DPD pakete, plaćanje režija - 2D uplatnice i ambalažu.
 • Popust od 10% se ne odnosi na on line Tommy trgovinu – Tommy Spiza.
 • Popust od 10% se ne može kombinirati s ostalim ostvarenim popustima koji se odnose na cijeli račun, pri tom se misli na posebne promocije ili sponzorstva. Navedene promocije i sponzorstva su ograničenog roka trajanja, oglašavaju se putem letka, vauchera a, mogu biti u tiskanom i/ili digitalnom obliku, kao što su:
  • Sponzorstvo sportskih igara mladih, temeljem ugovora o sponzorstvu – dodjela  određenih popusta na kupnju svim sudionicima sportskih igara.
  • Projekt dodjela vauchera sa iskazanim popustima na kupnju svim turistima koji koriste usluge određene turističke agencije – temeljem ugovora o suradnji. 

Ako je kupac umirovljenik te je ujedno i član programa nagrađivanja vjernosti Tommy, prilikom kupnje može kombinirati popust od 10% s popustom koje je ostvario temeljem prikupljenih bodova na kartici vjernosti. Prilikom kupnje uredno se bilježe bodovi na kartici sukladno Općim uvjetima programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ - dostupni na stranicama Društva kojima se definira način registracije i pravilno korištenje programa nagrađivanja vjernosti Tommy, način prikupljanja i korištenja bodova, ostvarivanje prava na popust, odgovornosti, način prestanka članstva u programu i dr.


ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo ima pravo u svakom trenutku izmijeniti, dopuniti ili staviti van snage ove Opće uvjete. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta Društvo će objaviti na internetskim stranicama www.tommy.hr. Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave.

Datum stavljanja van snage ovih Općih uvjeta, odnosno prestanka Kampanje biti će oglašen na web stranicama Društva Tommy www.tommy.hr 14 dana ranije.


U Splitu, 31. kolovoza 2023.