Kampanja "Drugi rođendan Tommy programa nagrađivanja vjernosti"

Privremena dopuna općih uvjeta za program nagrađivanja vjernosti Tommy

Kampanja „Drugi rođendan Tommy programa nagrađivanja vjernosti“ će se održavati u razdoblju od 25. siječnja 2024. godine do 31. siječnja 2024.godine.

Ova privremena dopuna Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy odnosi se na kampanju u organizaciji TOMMY d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu: Društvo). Kapanju „Drugi rođendan Tommy programa nagrađivanja vjernosti“ (dalje u tekstu: Kampanja), Društvo organizira kao dodatnu pogodnost za sve članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy.

Ova privremena dopuna je sastavni dio „Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ dostupna na stranicama Društva https://www.tommy.hr/opci-uvjeti-programa-nagradivanja-vjernosti.

  1. PRAVILA ZA KAMPANJU
  • U kampanji mogu sudjelovati svi kupci Društva koji su ujedno i članovi programa nagrađivanja vjernosti Tommy.
  • Za vrijeme trajanja kampanje na policama u prodavaonici i online trgovini su proizvodi označeni posebnom oznakom (wobblerima) te je jasno naznačeno koliko se kupnjom određenog proizvoda može ostvariti dodatnih bodova na Tommy kartici programa nagrađivanja vjernosti.
  • Odabrani proizvodi su podijeljeni u dvije kategorije, proizvodi na koje se ostvaruje dodatnih 50 bodova i proizvodi na koje se ostvaruje dodatnih 100 bodova na kartici programa nagrađivanja vjernosti.
  • Skeniranjem QR koda koji se nalazi na posebnoj oznaci (wobbleru) kupci mogu pregledati popis svih odabranih proizvoda na koje se mogu ostvariti dodatni bodovi.
  • Način registracije u program nagrađivanja vjernosti Tommy, pravilno korištenje programa nagrađivanja vjernosti, način prikupljanja i korištenja bodova, ostvarivanje prava na popust, odgovornosti, način prestanka članstva u programu i dr. ostaju na snazi neizmijenjeni u cijelosti za sve članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy, a dostupni su na stranicama Društva  https://www.tommy.hr/opci-uvjeti-programa-nagradivanja-vjernosti .
  1. ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo ima pravo u svakom trenutku izmijeniti, dopuniti, produžiti trajanje ili staviti van snage ove Opće uvjete. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta Društvo će objaviti na internetskim stranicama www.tommy.hr.

Privremene dopune općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy za kampanju „Drugi rođendan Tommy programa nagrađivanja vjernosti“ važeće su u razdoblju od 25. siječnja 2024. do 31. siječnja 2024. godine nakon čega se stavljaju izvan snage.

 

U Splitu 19. siječnja 2024. godine