Privremena dopuna Općih uvjeta Programa nagrađivanja vjernosti

Odnosi se na ostvarivanje prava na trostruke bodove prilikom kupnje u određenim Tommy prodavaonicama


1. Uvodne odredbe

Ova privremena dopuna Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy odnosni se na reguliranje pogodnosti pod nazivom „Osvojite trostruke bodove i ostvarite poseban popust na iduću kupnju kupnjom u određenim prodavaonicama Tommy“ (dalje u tekstu: Posebna pogodnost), koju društvo Tommy d.o.o., Ulica Domovinskog rata 93, Split, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu Tommy ili Društvo) organizira za sve registrirane članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy (dalje u tekstu: Član), koji će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova u određenim prodavaonicama Društva ostvariti pravo na trostruke nagradne bodove na Tommy kartici vjernosti (dalje u tekstu: Kartica), kao i popust od 5% na sljedeću kupnju za kupnju u minimalnoj vrijednosti od 10,00 € , a sve kako je regulirano ovom privremenom dopunom Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy (dalje u tekstu: Privremena dopuna Općih uvjeta).

Ova Privremena dopuna Općih uvjeta je sastavni dio Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Društva (dalje u tekstu: Opći uvjeti), te se na istu primjenjuju sve odredbe Općih uvjeta koje nisu u suprotnosti s odredbama Privremene dopune Općih uvjeta.

Privremena dopuna Općih uvjeta i Opći uvjeti dostupni su na službenim stranicama Društva https://www.tommy.hr/.

Pojedini pojmovi u smislu ove Privremene dopune Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

  • Prodajna mjesta – Prodajna mjesta Društva u kojima obavljanjem kupnje proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova Članovi ostvaruju pravo na trostruki iznos nagradnih bodova kao i popust od 5% na sljedeću kupnju za kupnju u minimalnoj vrijednosti od 10,00 € u skladu s odredbama ove Privremene dopune Općih uvjeta, a čiji popis Prodajnih mjesta s adresama se nalazi na sljedećoj poveznici.
  • Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy – Opći uvjeti koji reguliraju način registracije i pogodnosti korištenja programa nagrađivanja vjernosti društva Tommy te su objavljeni na stranicama Društva https://www.tommy.hr/ ;
  • Članovi – Kupci Društva, odnosno registrirani članovi programa nagrađivanja vjernosti Tommy koji posjeduju digitalnu ili fizičku Karticu sukladno odredbama Općih uvjeta, a obavljati će kupnju u Prodajnim mjestima.

2. Pravila za ostvarivanje pogodnosti Trostruki bodovi

Za vrijeme važenja ove Privremene dopune Općih uvjeta Članovi će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje bodova na Prodajnim mjestima čiji se popis nalazi na poveznici ostvariti pravo na trostruki iznos nagradnih bodova.

Dakle, Članovi će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje nagradnih bodova na Prodajnim mjestima za vrijeme važenja ove Privremene dopune Općih uvjeta umjesto dosadašnjeg 1 nagradnog boda za svaki potrošeni 1 euro, ostvariti 3 nagradna boda za svaki potrošeni 1 euro.

Pravila za prikupljanje nagradnih bodova određena Općim uvjetima u ostalim prodavaonicama, odnosno prodajnim mjestima koji se ne nalaze na popisu Prodajnih mjesta ostaju neizmijenjena, odnosno u ostalim prodavaonicama Članovi će pri kupnji proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje nagradnih bodova za svaki potrošeni 1 euro ostvariti pravo na 1 nagradni bod.


3. Pravila za ostvarivanje posebnog popusta na iduću kupnju

Za vrijeme važenja ove Privremene dopune Općih uvjeta Članovi će pri kupnji proizvoda i usluga na Prodajnim mjestima čiji se popis nalazi na poveznici u minimalnoj vrijednosti od 10,00 € ostvariti pravo na popust od 5% na sljedeću kupnju. U slučaju ostvarivanja prava na popust prema pravilima ove Privremene dopune općih uvjeta Članu se uručuje kupon koji mu omogućuje popust od 5% na sljedeću kupnju.

Popust se realizira putem kupona koji je uručen Članu te uz predočenje Tommy kartice vjernosti. Popust se može iskoristiti samo u Prodajnom mjestu u kojoj je ostvaren najkasnije do 30. rujna 2024.

Maksimalni iznos kupnje na koji se obračunava popust je 200,00 € čime je najveća ušteda koja se može ostvariti na sljedeću kupnju 10,00 €.

Popust se odnosi i na proizvode na akciji.

U iznos za ostvarivanje popusta, odnosno vrijednost kupnje u minimalnoj vrijednosti od 10,00 € ne ulazi vrijednost kupljenih tiskovina, prepaid bonova, duhanskih proizvoda, A bonova, DPD paketa, 2D uplatnica i povratne ambalaže.

Ostvareni popust ne može se ostvariti, odnosno ne uračunava se za kupnju tiskovina, prepaid bonova, duhanskih proizvoda, A bonova, DPD paketa te plaćanja temeljem 2D uplatnica.

Popust se ne može kombinirati s drugim kuponima kao ni s popustima u sklopu Tommy programa nagrađivanja vjernosti.


4. Završne odredbe

„Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ dostupni su na stranicama Društva  https://www.tommy.hr/opci-uvjeti-programa-nagradivanja-vjernosti , a propisuju način registracije i pravilno korištenje programa nagrađivanja vjernosti Tommy, način prikupljanja i korištenja bodova, ostvarivanje prava na popust, odgovornosti, način prestanka članstva u programu i dr. te ostaju na snazi neizmijenjeni za sve članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy, osim u dijelu ostvarivanja trostrukog iznosa nagradnih bodova kupnjom proizvoda, usluga ili drugim akcijama koje se odnose na prikupljanje nagradnih bodova kao i ostvarivanja popusta od 5% na sljedeću kupnju za kupnju u minimalnoj vrijednosti od 10,00 €  na Prodajnim mjestima za vrijeme važenja ove Privremene dopune Općih uvjeta.

U svrhu provođenja pogodnosti Trostruki bodovi Društvo neće prikupljati niti obrađivati dodatne podatke Članova. Tommy prema Članovima ima sve odgovornosti koje proizlaze iz „Općih uvjeta programa nagrađivanja vjernosti Tommy“, a nakon što se Član uredno registrira.

Ove Privremene dopune Općih uvjeta važeće su od 1. srpnja 2024. do 30. rujna 2024., s tim da Društvo ima pravo obustaviti provođenje ove Posebne pogodnosti i prije isteka navedenog roka odnosno produžiti trajanje Posebne pogodnosti.

U slučaju da Društvo odluči obustaviti, odnosno produžiti trajanje ove Posebne pogodnosti, obvezuje se obavijest o prestanku važenja, odnosno produženju trajanja ovih Privremenih dopuna Općih uvjeta objaviti na internetskim stranicama Društva www.tommy.hr/program-vjernosti. Protekom roka od 14 dana od dana objave obavijesti na internetskim stranicama Društva smatra se kako je ova Privremena dopuna Općih uvjeta prestala važiti, odnosno da je produženo trajanje iste.

 

U Splitu 26. lipnja 2024. godine

 

Verzija 1.00


Arhiva:

Verzija 01. važeća od 26. lipnja 2023. godine do 25. rujna 2023. godine nalazi se ovdje.