Izjava o privatnosti za Tommy online prodaju

Ova Izjava propisuje načela zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N.42/2018).
Sustav Tommy online prodaje je program prodaje kojeg Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: Tommy ili Društvo), kao Voditelj obrade osobnih podataka organizira za svoje Registrirane korisnike. Ova je izjava sastavni dio Politike privatnosti Društva, a odnosi se na Tommy online prodaju opisanu dokumentom Opći uvjeti za korištenje sustava Tommy online prodaje od 02. studenog 2021.godine.

Na ovom mjestu objaviti ćemo i sve promjene u našoj Izjavi o privatnosti.

Sustavom Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Tommy online prodaja) Društvo omogućuje svim korisnicima registraciju putem internet stranice www.tommy.hr ili putem Tommy mobilne aplikacije (dalje u tekstu: Tommy mobilna aplikacija) brzu, jednostavnu i sigurnu online kupovinu.

Društvo obrađuje osobne podatke Registriranih korisnika i Kupaca za potrebe sustava Tommy online prodaja, u svrhu vođenja sustava te ispunjenja ugovornih obveza. Društvo kao voditelj sustava Tommy online prodaje obrađuje one osobne podatke koje je prikupilo od Registriranih korisnika prilikom registracije (putem internet preglednika stranice ili Tommy mobilne aplikacije) te one podatke koje je temeljem privole prikupilo o Registriranom korisniku tijekom njegova korištenja sustava Tommy online prodaje.

1. Ime i kontakt podaci Voditelja obrade podataka

Voditelj obrade je Društvo Tommy d.o.o., Domovinskog rata 93, 21000 Split.

Kontakt Službenika za zaštitu podataka je: zastita-podataka@tommy.hr

Web stranica Društva: www.tommy.hr

2. Podaci koje obrađujemo i u koju svrhu

Prilikom registracije u sustav Tommy online prodaje, sukladno odredbama „Općih uvjeta za korištenje sustava Tommy online prodaje (dalje u tekstu: Opći uvjeti) prikupljaju se sljedeći obavezni podaci:

Za fizičke osobe:

 • Ime i prezime,
 • Datum rođenja,
 • Spol,
 • Broj mobitela,
 • Adresa elektroničke pošte,
 • Adresa za dostavu,

Za situacije u kojima Kupac zatraži izdavanje R-1 računa prikupljaju se sljedeći podaci o Obrtu/Društvu:

 • Ime i prezime za vlasnika Obrta (naziv Društva),
 • Adresa,
 • Poštanski broj,
 • Grad,
 • Država,
 • OIB Obrta/Društva.

Navedeni obavezni podaci za fizičke osobe prikupljaju se u sljedeće svrhe: ime i prezime, adresa, datum rođenja – u svrhu identifikacije korisnika, dostave narudžbe na kućnu adresu te dodatne provjere maloljetnika zbog prava na sudjelovanje u sustavu Tommy online prodaje; spol – zbog načina oslovljavanja; datum rođenja koristi se i za kreiranje skupina prema dobnoj pripadnosti u svrhu provedbe dodatnih programa popusta i akcija prilagođenih određenoj dobnoj skupni (primjerice: dodatni popusti za umirovljenike; akcijski programi za studente i dr.); adresa elektroničke pošte, broj mobitela koriste se u svrhu kontakta s Registriranim korisnicima u slučaju nedostatnih podataka u narudžbi ili nemogućnosti isporuke nekih proizvoda navedenih u narudžbenici, dostavljanje obavijesti o primitku narudžbe, primitku uplate i druge obavijesti koje se tiču tijeka naručivanja, plaćanja i isporuke robe.

Navedeni obvezni podaci za pravne osobe prikupljaju se u sljedeće svrhe: (ime i prezime za vlasnike obrta / naziv društva, adresa, poštanski broj, grad, država, OIB vlasnika obrta ili društva) u svrhu izdavanja računa R1.

Navedeni se podaci za fizičke i pravne osobe prikupljaju temeljem ugovornog odnosa koji proizlazi iz prihvaćanja Općih uvjeta. Tijekom registracije u sustav Tommy online prodaje kreira se korisnički račun za svakog korisnika, a koji je zaštićen šifrom. Korisnički račun je temelj registracije korisnika i obuhvaća sve podatke koji se vežu uz korisničko ime. Korisničkom računu Registrirani korisnici pristupaju isključivo korištenjem internet preglednika na adresi Društva www.tommy.hr ili u putem Tommy mobilne aplikacije. Registrirani korisnici ulaskom u korisnički račun samostalno uređuje osobni korisnički račun. Osobni podaci uneseni tijekom neuspjelog pokušaja registracije, primjerice ako korisnik nije prihvatio Opće uvjete, čuvaju se u sustavu 7 (sedam) dana, kako bi korisnik mogao dovršiti registraciju, a nakon tog se roka nepovratno brišu na siguran način.

U slučajevima kad Kupcima dostavu vrše Izvršitelji dostavljači, u svrhu izvršenja ugovorne obveze – usluge, Izvršitelj dostavljač mora imati pristup određenim osobnim podacima Kupca. Društvo će Izvršitelju dostavljaču dostaviti sljedeće kategorije osobnih podataka – ime, prezime, adresa i detalji adrese, mobilni telefon za kontakt pri dostavi, broj narudžbe i račun. Društvo i Izvršitelj dostavljač u obavljanju svojih registriranih gospodarskim djelatnosti/aktivnostima, samostalni su voditelji obrade u smislu zaštite osobnih podataka.

3. Uređivanje korisničkog računa

Registrirani korisnik samostalno uređuje svoj korisnički račun, a ima mogućnost pregledavati povijest narudžbi, pregledavati prošle ili otkazane narudžbe, pregledati akcijske proizvode, favorit proizvode, ako želi može uključiti i opciju „spremiti karticu“ za plaćanje te ako je član Programa nagrađivanja ima mogućnost pregledavanja stanja prikupljenih bodova i utroška istih.

Društvo će svim Registriranim korisnicima putem elektroničke pošte dostavljati novosti i obavijesti o tjednim akcijama, a promotivne ponude putem elektroničkih biltena/newsletter-a dostavljati će samo onim Registriranim korisnicima koji su u sustavu odabrali/uključili dodatnu opciju preplate na primanje istih.

Ove ponuđene dodatne opcije omogućuju Društvu da svoje vjerne Kupce pravovremeno obavijesti o mogućim akcijama i promotivnim ponudama koje će prilagodili njihovim interesima s ciljem što većeg zadovoljstva Kupca.

Ne donosimo nikakve odluke temeljem automatizirane obrade podataka koji se odnose na vas (članak 22. stavak 1. . GDPR-a., analizirati ćemo samo ne osobne podatke – skupno prema spolu i dobnim skupinama, vrstama kupljenih proizvoda, vremenu obavljanja kupnje. Podatke analiziramo kako bismo procijenili učinkovitost promidžbenih poruka, koje skupine proizvoda se najčešće kupuju, kada i koliko često. Lokacija kupnje je još jedan kriteriji segmentacije. Na temelju tih čimbenika određujemo budući asortiman roba te na temelju kupovnih navika, određujemo u koje vrijeme i za koje grupe proizvoda bi vam trebali dostavljati novosti i akcijske ponude. Analizirati ćemo samo ne-osobne podatke

4. Tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka

Voditelj obrade primjenjuje adekvatne tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite osobnih podataka i same obrade. Osim zaštite operativnog okruženja upotrebljavamo i metode kriptiranja komunikacijskog kanala putem SSL (eng.Secure Socket Layer) protokola.

Voditelj obrade u svrhu obrade osobnih podataka koristi Izvršitelje na području informacijske tehnologije, a radi se o renomiranim hrvatskim tvrtkama s dugogodišnjim iskustvom na tom području. Izvršitelje obrade pažljivo smo odabrali i provjerili te ih obvezali ugovorom o zaštiti podataka prema članku 28. GDPR-a.

Vaše podatke ne transportiramo van Europskog ekonomskog prostora. Iznimka mogu biti zahtjevi Nacionalnog nadzornog tijela (AZOP) i/ili sudski i/ili istražni zahtjevi.

Registrirani korisnici koji su sami isključili korisnički račun ili su sukladno odredbama članak 5. Općih uvjeta trajno izgubili prava pristupa svom korisničkom računu u sustavu Tommy online prodaji, označavaju se kao neaktivni korisnici. U trenutku kad Registrirani korisnik postaje neaktivan gubi sva prava pristupa svom korisničkom računu u sustavu Tommy online prodaja, a Društvo mu prestaje putem elektroničke pošte dostavljati promotivne ponude, obavijesti o akcijama i sl. Podaci neaktivnog Registriranog korisnika se anonimiziraju i čuvaju sukladno propisanim rokovima, nakon isteka rokova obveze čuvanja podataka, podaci se brišu na siguran način.

5. Kolačići

Na Internet stranicama Društva koristimo internet kolačiće (Cookies) kako bismo posjet našoj stranici učinili što jednostavnijim te omogućili korištenje određenih funkcija.

Korisnik može vlastiti pretraživač prilagoditi tako da se naši internet kolačići ne arhiviraju na njegovom uređaju, međutim u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom obujmu. Više o kolačićima u „Politika kolačića“ na stranici www.tommy.hr.

6. Prava ispitanika

Ispitanicima omogućavamo korištenje svih prava koja im garantira GDPR. Prava ispitanika su:

 • Pravo na pristup informacijama,
 • Pravo na ispravak,
 • Pravo na brisanje, tzv. „pravo na zaborav“,
 • Pravo na ograničenje obrade,
 • Pravo na prenosivost podataka,
 • Pravo na prigovor,
 • Pravo na protivljenje odlukama koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi.

Napominjemo da prava nisu apsolutna te da se, ovisno o kontekstu, temelju obrade ili nepostojanju, neka prava i u nekim situacijama ne mogu primijeniti. O tome ćemo Vas u takvim slučajevima primjereno informirati, a Registrirani korisnici za sva pitanja mogu kontaktirati Službenika za zaštitu podatka na e-mail adresu: zastita-podataka@tommy.hr

Ispitanici svoja prava mogu iskoristiti:

 • Osobnim dolaskom na adresu Društva, Domovinskog rata 93, 21000 Split.
 • Slanjem zahtjeva putem pošte na našu adresu, naslovljeno na Službenika za zaštitu podataka
 • Slanjem poruke putem e-maila na adresu: zastita-podataka@tommy.hr

Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva.

 • šaljete li nam zahtjev pismom, molimo priložite čitljivu kopiju važeće osobne iskaznice,
 • dolazite li osobno molimo Vas ponesite sa sobom valjanu identifikacijsku ispravu.

Dodatno, ispitanici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP): Selska cesta 130, 10000 Zagreb, tel:+385 (0)1 4609 000, azop@azop.hr

7. Završne odredbe

Društvo brine o vašim potrebama i vašim osobnim podacima i stalo nam je do vašeg mišljenja. Slobodno nam se možete obratiti na našoj adresi Domovinskog rata 93, 21000 Split ili putem e-mail adrese službenika za zaštitu podataka: zastita-podataka@tommy.hr

U Splitu 2. studenog 2021.godine