Opći uvjeti programa nagrađivanja vjernosti - "Sakupi, zamijeni i uživaj!"

OPĆI UVJETI

POGODNOSTI ZA ČLANOVE TOMMY PROGRAMA NAGRAĐIVANJA VJERNOSTI U KAMPANJI: 

SAKUPI, ZAMIJENI I UŽIVAJ

Svoje bodove pretvorite u super proizvode i usluge

(dalje u tekstu: Opći uvjeti)


1. UVODNE ODREDBE

TOMMY d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu: Društvo) organizira posebnu dodatnu pogodnost za članove programa nagrađivanja vjernosti Tommy kroz kampanju pod nazivom „Sakupi, zamijeni i uživaj, Svoje bodove pretvorite u super proizvode i usluge“ (dalje u tekstu: Kampanja).

Ovim Općim uvjetima Društvo uređuje uvjete i način stjecanja prava na korištenje pogodnosti u Kampanji.

Kampanja će se održavati u razdoblju od 6. studenog 2023. do 30. lipnja 2024. godine s tim da Društvo može svojom odlukom Kampanju skratiti ili produžiti uz obvezu prethodne objave na internetskim stranicama www.tommy.hr najmanje 14 dana ranije.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

− Članovi programa nagrađivanja vjernosti su sve fizičke osobe koje su članovi Tommy programa nagrađivanja vjernosti sukladno „Općim uvjetima programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ - dostupnima na stranicama Društva kojima se definira način registracije i pravilno korištenje programa nagrađivanja vjernosti Tommy (dalje u tekstu: Članovi). Odnosno Članovi su imatelji Tommy Kartice vjernosti (dalje u tekstu: Kartica);

− Proizvodi se odnose na neprehrambene proizvode koje Članovi mogu ostvariti zamjenom za određeni broj ostvarenih nagradnih bodova (dalje u tekstu: Proizvodi);

− Usluge se odnose na određene usluge koje Članovi mogu ostvariti zamjenom za određeni broj ostvarenih nagradnih bodova, odnosno zamjenom nagradnih bodova za vaučer ili ulaznicu (dalje u tekstu: Usluge) koje članovi mogu iskoristiti kod vanjskih partnera Društva navedenih u Katalogu;

− Katalog se odnosi na popis Proizvoda i Usluga koje članovi mogu ostvariti zamjenom za određeni broj nagradnih bodova te čini prilog i sastavni dio ovih Općih uvjeta (dalje u tekstu: Katalog). Katalog sadrži detaljan popis Proizvoda i Usluga s iznosom nagradnih bodova koji su potrebi za zamjenu, odnosno za zamjenu uz nadoplatu te informativnu maloprodajnu cijenu, a sve kako je detaljno definirano ovim Općim uvjetima.

2. PRAVILA ZA KAMPANJU

2.1. Mogućnost zamjene nagradnih bodova

Nagradne bodove za Proizvode i Usluge imaju pravo zamijeniti samo Članovi.

Nagradni bodovi se skupljaju na način kako je regulirano „Općim uvjetima programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ - dostupnima na stranicama Društva.

Za vrijeme trajanja ove Kampanje nagradni bodovi se ne poništavaju na kraju kalendarskog kvartala.

Proizvodi i Usluge se mijenjaju za nagradne bodove u omjerima i na način kako je regulirano Katalogom.

 

2.2. Zamjena nagradnih bodova za Proizvode

Proizvode je moguće zamijeniti na dva načina:

1. Zamjenom za nagradne bodove u cjelokupnom iznosu (ukoliko je dostupno prema Katalogu),

2. Kombinacijom nagradnih bodova i nadoplatom u naznačenom iznosu eurima prema Katalogu.

 

Članovi svoje nagradne bodove mijenjaju za Proizvod iz Kataloga po svom izboru na sljedeći način:

1. Članovi prvo odaberu željeni Proizvod iz Kataloga a sukladno količini nagradnih bodova koje imaju te potom pošalju zahtjev putem e-maila na e-mail adresu: kartica@tommy.hr a u kojem e-mailu moraju obvezno navesti: naziv željenog Proizvoda, način zamjene za nagradne bodove (cjelokupno ili djelomično), adresu prodavaonice na koju žele da Proizvod bude isporučen te ime i prezime vlasnika Kartice;

2. Članovi mogu osim putem e-maila zahtjev za određenim Proizvodom uputiti putem potrošačkog telefona pozivom na broj: 0800 02 03;

3. Naposlijetku, Članovi mogu nagradne bodove zamijeniti za određeni Proizvod u odabranim Tommy prodavaonicama, a čiji popis je naveden u Katalogu. U odabranim Tommy prodavaonicama biti će dostupna samo ograničena količina Proizvoda te je moguće da će Član morati uputiti zahtjev za Proizvodom na način opisan pod točkama 1. ili 2.

 

Traženi Proizvod će biti isporučen u prodavaonicu Društva navedenu u zahtjevu u roku od najduže 2 tjedna od dana podnošenja zahtjeva. Nakon što Proizvod stigne u prodavaonicu Član ga može preuzeti.

Ima li Član dovoljan broj nagradnih bodova za željeni Proizvod utvrđuje zaposlenik Društva na blagajni prilikom preuzimanja Proizvoda. U trenutku preuzimanja Proizvoda skidaju se nagradni bodovi s Kartice. Ukoliko Član nema dovoljan broj nagradnih bodova neće biti u mogućnosti preuzeti željeni Proizvod.

U odnosnu na Proizvode Kampanja vrijedi do vremena na koje je određena ili do nestanka zaliha dostupnih Proizvoda.

Moguće je da u trenutku slanja zahtjeva za određenim Proizvodom isti više nije dostupan, a o čemu će Društvu obavijestiti Člana prilikom odgovora na zahtjev (pisano, telefonski ili usmeno u prodavaonici).

 

2.3. Zamjena nagradnih bodova za Usluge

Članovi svoje nagradne bodove mijenjaju za Usluge iz Kataloga po svom izboru na sljedeći način:

1. Članovi prvo odaberu željenu Uslugu iz Kataloga a sukladno količini nagradnih bodova koje imaju te potom pošalju zahtjev putem e-maila na e-mail adresu: kartica@tommy.hr a u kojem e-mailu moraju obvezno navesti: naziv željene Usluge te ime i prezime vlasnika Kartice.

2. Po odobravanju zahtjeva Društvo će Članu dostaviti traženi vaučer ili ulaznicu na mail adresu s koje je poslan zahtjev.

 

Usluge je moguće zamijeniti za nagradne bodove samo u cjelokupnom iznosu, dakle ne postoji mogućnost kombinacije nagradnih bodova i novca.

Ima li Član dovoljan broj nagradnih bodova za željenu Uslugu utvrđuje Služba za kupce Društva po zaprimanju zahtjeva. U trenutku odobrenja zahtjeva skidaju se nagradni bodovi s Kartice. Ukoliko član nema dovoljan broj nagradnih bodova neće biti u mogućnosti preuzeti željenu Uslugu, odnosno vaucher ili ulaznicu, a o čemu će biti obaviješten putem maila od strane Službe za kupce Društva.

Mogućnost zamjene nagradnih bodova za Usluge će biti dostupna za cijelo vrijeme trajanja Kampanje, osim u slučaju da pružatelj Usluge prestane s obavljanjem svoje djelatnosti (naprimjer zatvori restoran, ugasi obrt, nad istim se otvori stečajni postupak i slično). U slučaju da pružatelj Usluge prestane s obavljanjem svoje djelatnosti nakon što Član zamijeni nagradne bodove za Uslugu, odnosno vaucher ili ulaznicu Društvo se obvezuje izvršiti povrat nagradnih bodova na Karticu Člana.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

U pogledu zaštite osobnih podataka za provođenje Kampanje primjenjuje se „Izjava privatnosti programa nagrađivanja vjernosti“ dostupna na web stranici Društva, ona pruža više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci članova, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije.

Društvo ima pravo u svakom trenutku izmijeniti, dopuniti ili staviti van snage ove Opće uvjete. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta Društvo će objaviti na internetskim stranicama www.tommy.hr. Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave.

Datum stavljanja van snage ovih Općih uvjeta, odnosno prestanka Kampanje biti će oglašen na web stranicama Društva Tommy 14 dana ranije.

 

U Splitu, 3. studenog 2023. godine