Opći uvjeti programa za studente

10% POPUSTA NA KUPNJU ZA SVE STUDENTE

Uvodne odredbe

TOMMY d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Ulica Domovinskog rata 93, OIB: 00278260010 (dalje u tekstu: Društvo) organizira kampanju „10% popusta na kupnju za sve studente“ (dalje u tekstu: Kampanja). Ovim Općim uvjetima Društvo uređuje uvjete i način stjecanja prava na korištenje popusta u Kampanji.

 

Kampanja će se održavati u razdoblju od 29. studenog 2023. godine pa do opoziva i to svaku zadnju srijedu u mjesecu.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

 • Student je svaka osoba koja je upisana na studij prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici,
 • Studenti imaju određena studentska prava i povlastice kao npr. zdravstveno osiguranje, oslobođenje od participacije pod uvjetima koje propisuje HZZO, mogućnost rada preko student servisa, pravo na dječji doplatak, pravo na subvencioniranu prehranu, pravo na popuste na usluge prijevoza itd.
 • Studij se izvodi prema izvedbenom planu, a može biti preddiplomski i/ili diplomski i/ili poslijediplomski studij,
 • Studij se može odvijati na Sveučilištu i/ili Stručnim studijima i/ili Visokim školama akreditiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te AZVO (Agencije za znanost i visoko obrazovanje),
 • X-ica je dokaz o statusu studenta, a sadrži sliku i podatke o studentu.

Pravila za kampanju

 • Popust od 10% na ukupan iznos računa u prodavaonicama Tommy mogu ostvariti svi kupci koji ujedno imaju i status studenta.
 • Status studenta studenti dokazuju predočenjem X-ice.
 • Studenti sami odgovaraju za točnost dostavljenih podataka.
 • Zbog sprječavanja zlouporaba statusa studenta, zaposlenici Društva mogu dodatno zatražiti na uvid osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument sa slikom, kako bi povezali dokumentaciju s osobom putem dodatne identifikacije.

 

 

 

 • Popust od 10% na ukupan iznos računa prilikom kupnje u svim prodavaonicama Tommy-a, ostvaruje se jednom mjesečno i to za kupnje obavljene svake zadnje srijede u mjesecu.
 • Popust od 10% se može kombinirati s ostalim ostvarenim popustima koji se odnose na cijeli račun, pri tom se misli na proizvode koji su već na akciji te moguće korištenje ostvarenog popusta temeljem bodova prikupljenih na kartici „Programa nagrađivanja vjernosti“.
 • Pravo na popust od 10% mogu ostvariti samo fizičke osobe, ne i pravne osobe – trgovačka društva.
 • Kupovina se odnosi na količine primjerene za kućanstvo.

 

 • Popust od 10% se ne odnosi na kupnju tiskovina, cigareta i duhanskih proizvoda, prepaid bonova, A bonova, DPD pakete, plaćanje režija - 2D uplatnice i ambalažu.
 • Popust od 10% se ne odnosi na online Tommy trgovinu – Tommy Spiza.
 • Popust od 10% se ne može kombinirati s ostalim ostvarenim popustima koji se odnose na cijeli račun, pri tom se misli na posebne promocije ili sponzorstva. Navedene promocije i sponzorstva su ograničenog roka trajanja, oglašavaju se putem letka, vauchera, a mogu biti u tiskanom i/ili digitalnom obliku, kao što su:
  • Sponzorstvo sportskih igara mladih, temeljem ugovora o sponzorstvu – dodjela  određenih popusta na kupnju svim sudionicima sportskih igara.
  • Projekt dodjela vauchera sa iskazanim popustima na kupnju svim turistima koji koriste usluge određene turističke agencije – temeljem ugovora o suradnji. 

Ako je kupac student te je ujedno i član programa nagrađivanja vjernosti Tommy, prilikom kupnje može kombinirati popust od 10% s popustom koje je ostvario temeljem prikupljenih bodova na kartici vjernosti. Prilikom kupnje uredno se bilježe bodovi na kartici sukladno „Općim uvjetima programa nagrađivanja vjernosti Tommy“ - dostupni na stranicama Društva https://www.tommy.hr/opci-uvjeti-programa-nagradivanja-vjernosti kojima se definira način registracije i pravilno korištenje programa nagrađivanja vjernosti Tommy, način prikupljanja i korištenja bodova, ostvarivanje prava na popust, odgovornosti, način prestanka članstva u programu i dr.

Završne odredbe

Društvo ima pravo u svakom trenutku izmijeniti, dopuniti ili staviti van snage ove Opće uvjete. Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta Društvo će objaviti na internetskim stranicama www.tommy.hr. Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave.

Datum stavljanja van snage ovih Općih uvjeta, odnosno prestanka Kampanje biti će oglašen na web stranicama Društva Tommy www.tommy.hr 14 dana ranije.