Općenito

Postani Tommy stipendist!

13. 06. 2024.

#TvojeMisto ti omogućava financijsku potporu i sigurno zaposlenje


Razmišljaš o odabiru srednje škole? Privlači te rad s ljudima? Zainteresiran si za mogućnost zaposlenja odmah po završetku školovanja? 

Upiši zanimanje mesar i postani Tommy stipendist!

Slika

Kao maloprodajni tržišni lider u Dalmaciji prepoznajemo važnost ljudskih resursa kao ključnog faktora za postizanje uspjeha i održavanje konkurentnosti na tržištu. Kontinuirani razvoj poslovanja i širenje prodajne mreže stvaraju potrebu za stručnim kadrovima u Tommyju.

Provodeći politiku upravljanja ljudskim resursima nastojimo privući mlade i obrazovane kadrove svih profila koji su potrebni za uspješno odvijanje poslovnih procesa. 

Sukladno tome, uspostavljena je suradnja sa srednjom školom Braće Radić iz Kaštel Štafilića u sklopu koje ćemo stipendirati učenike koji se školuju za zanimanje mesar u iznosu od 220€ mjesečno tijekom trajanja školske godine.

Nakon završetka školovanja, učenicima se pruža prilika za stalno zaposlenje i profesionalni razvoj u Tommyju. 


Više o uvjetima i načinu podošenja prijave pronađi klikom na gumb


Pridruži se uspješnoj generaciji mladih mesara i iskoristi priliku za financijsku podršku tijekom školovanja!


#TvojeMisto te čeka