_Donacije Header
Ukupno donirano
0253129 Kn

Poslovni kontakti

Uprava

Matoševa 29, 21210 Solin
tel.: +385 21 600 600, 202 600
fax.: +385 202 661, 202 624
e-mail: uprava@tommy.hr

Služba marketinga

tel.: +385 21 202 650
fax.: +385 21 202 613
e-mail: marketing@tommy.hr

 

Sektor nabave

tel.: +385 21 202 605

fax.: +385 21 202 661

e-mail: nabava@tommy.hr

Centrala Solin

tel.: +385 21 600 600

Sektor računovodstva, financija i kontrolinga

e-mail: financije@tommy.hr

Tehnički sektor

tel.: +385 21 600 561

fax.: +385 21 600 685

e-mail: tehnicka@tommy.hr

Služba maloprodaje

tel.: +385 21 600 542

fax.: +385 21 600 690

e-mail: maloprodaja@tommy.hr

Služba ljudskih resursa

e-mail: ljudski.resursi@tommy.hr

e-mail:  kadrovska@tommy.hr

Upiti medija

e-mail: press@tommy.hr